Regulativer for de offentlige vandløb

For alle offentlige vandløb er der udarbejdet et regulativ. Regulativet beskriver bl.a. krav til vandføringsevne og vedligeholdelse. I regulativet kan du også læse om bredejernes rettigheder og pligter i forhold til vandløbet samt regler for sejlads, tilsyn m.m.

Regulativerne for de understregede vandløb hentes ved klik på navnet (som pdf). Regulativer for de øvrige vandløb kan rekvireres hos kommunen. Kontakt: Gribskov Kommune, Vandløbsmyndigheden, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge eller tms@gribskov.dk. Du kan også ringe på tlf. 7249 6009

Regulativer:

ALSØNDERUP ORNED

AMMENDRUP Å

ANNISSE VANDLØB

ASKEMOSE Å

BEDSMOSE Å

BYMOSE Å

BØGEBIRKERENDEN

ELLEBÆKKEN

ESRUM KANAL

ESRUM Å

ESSEDALSRENDEN

GURRE Å

HESSEMOSE Å

HETLANDS Å

HØJBRO Å

HÅGENDRUP RENDEN (inkl. Almeløbet)

KELDSØ Å

KILDEMOSE Å

KJØVSRENDEN

KÆDEBRO Å

LANGESØRENDEN

LAUGØRENDEN

LOPHOLMRENDEN

LYSHØJRENDEN

MAGLEMOSE Å (Alme, inkl. Tulstruprenden)

MAGLEMOSE Å (Vejby)

MØLLEBÆKRENDEN

MØNGEGRØFTEN

NEJLINGE VANDLØB

NELLERØD Å

OREBJERGRENDEN

PANDEHAVE Å

PØLE Å

PÅRUPRENDEN

RAMLØSE Å

SIDELØB TIL SALTRUPRENDEN

SALTRUPRENDEN

SIGERS Å

SLETTEMOSEN

STOKKERUPRENDEN

SØBORG KANAL

SØBORG LANDKANALEN

TANNEMOSE Å

TINGHUSE Å

TINKERUP Å

TOBRO Å

UNNERUP RENDEN

VANDMOSE Å

ØLLEMOSE Å

ØRBYRENDEN