Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Ifølge Vandløbsloven skal kommunen sikre afledningen af vand under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten.Gribskov Kommune er ansvarlig for vedligeholdelsen af 51 offentlige vandløb med en samlet længde på ca. 155 km. Heraf er ca. 46 km rørlagt. For alle disse vandløb findes et regulativ.
Et regulativ beskriver vandløbets evne til at aflede vand, vandløbets vedligeholdelse, arbejdsbælter langs vandløbene, bredejernes rettigheder og pligter, tilsyn m.m. 

Regulativer:

Regulativerne for de offentlige vandløb hentes ved klik på navnet (som pdf). Regulativer for de enkelte vandløb kan ikke kan trykkes på herunder, rekvireres hos kommunen. Kontakt: Gribskov Kommune, Vandløbsmyndigheden, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge eller tms@gribskov.dk - Du kan også ringe på tlf. 7249 6009

ALSØNDERUP ORNED

AMMENDRUP Å

ANNISSE VANDLØB

ASKEMOSE Å

BEDSMOSE Å

BYMOSE Å

BØGEBIRKERENDEN

ELLEBÆKKEN

ESRUM Å OG ESRUM KANAL

ESSEDALSRENDEN

GURRE Å

HESSEMOSE Å

HETLANDS Å

HØJBRO Å

HÅGENDRUP RENDEN (inkl. Almeløbet)

KELDSØ Å

KILDEMOSE Å

KJØVSRENDEN

KÆDEBRO Å

LANGESØRENDEN

LAUGØRENDEN

LOPHOLMRENDEN

LYSHØJRENDEN

MAGLEMOSE Å (Alme, inkl. Tulstruprenden)

MAGLEMOSE Å (Vejby)

MØLLEBÆKRENDEN

MØNGEGRØFTEN

NEJLINGE VANDLØB

NELLERØD Å

OREBJERGRENDEN

PANDEHAVE Å

PØLE Å

PÅRUPRENDEN

RAMLØSE Å

SIDELØB TIL SALTRUPRENDEN

SALTRUPRENDEN

SIGERS Å

SLETTEMOSEN

STOKKERUPRENDEN

SØBORG KANAL

SØBORG LANDKANALEN

TANNEMOSE Å

TINGHUSE Å

TINKERUP Å

TOBRO Å

UNNERUP RENDEN

VANDMOSE Å

ØLLEMOSE Å

ØRBYRENDEN