Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Ifølge Vandløbsloven skal kommunen sikre afledningen af vand under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten.

Gribskov Kommune er ansvarlig for vedligeholdelsen af 51 offentlige vandløb med en samlet længde på ca. 155 km. Heraf er ca. 46 km rørlagt. For alle disse vandløb findes et regulativ.
Et regulativ beskriver vandløbets evne til at aflede vand, vandløbets vedligeholdelse, arbejdsbælter langs vandløbene, bredejernes rettigheder og pligter, tilsyn m.m. 

Se Gribskov Kommunes vandløbsregulativer