Hvad gør jeg, hvis naboen ikke vedligeholder vandløbet?

Konstaterer du, at vandet fra dræn/grøfter på din ejendom ikke kan løbe videre i systemet ind på naboejendommen, bør du rette henvendelse til ejeren af denne ejendom. Opstår der uenighed om vedligeholdelse af vandløbet kan du kontakte kommunen som er vandløbsmyndighed for private vandløb.