Hvem vedligeholder vandløb, dræn og rørlagte vandløb?

Har jeg pligt til at vedligeholde dræn, rørlagte vandløb og grøfter?

Såfremt vandløbet kun tjener til afvanding af din ejendom, har du ikke pligt til at vedligeholde det. Men oftest afvander vandløb flere ejendomme og fører vand fra større arealer, og så har du ifølge vandløbsloven pligt til at vedligeholde den strækning, der går over din ejendom. Hvis du er i tvivl: Så vedligehold!

Du må altså ikke blokere dræn eller opstemme grøfter. Ligeledes skal du være opmærksom på, at du har pligt til at modtage overfladevand fra højere liggende ejendomme. Du må altså ikke ændre den naturlige afstrømning med diger, mure eller andet uden tilladelse.

Er det altid mig, der skal vedligeholde vandløbene på min ejendom?

Som hovedregel skal grundejeren sørge for at vedligeholde vandløb, grøfter og drænledninger på egen grund. De offentlige vandløb vedligeholdes dog af kommunen.

Der kan endvidere være tinglyst bestemmelser på enkelte ejendomme om, at ejerne af disse skal sørge for vedligeholdelse af drænledninger og vandløb på tilstødende ejendomme.

Ligger vandløbet i skel deles vedligeholdelsen mellem de to ejendomme.

  • Normalt anvendes højrehåndsreglen til fordeling af arbejdet,hvis der er tale om et åbent vandløb: 
    Det betyder, at du vedligeholder den højre halvdel set fra din ejendom af enhver vandløbsstrækning, som du måtte have fælles med en nabo. Naboen skal selvfølgelig gøre det samme.
  • For rørlagte vandløb må man lave en aftale om fordeling af udgiften forbundet med fx spuling. Ofte vil det være nødvendigt at spule over adskillige grunde på en gang.

Spørg kommunen, hvis du er i tvivl

Skriv til: Gribskov Kommune, Vandløbsmyndigheden, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge eller tms@gribskov.dk. Du kan også ringe på tlf. 7249 6000