Hvor ligger dræn og rørlagte vandløb på min mark eller grund?

Har du ikke kendskab til hvor dræn og rørlagte vandløb ligger på ejendommen er her et par tip

  • Større rørledninger er typisk lagt i det gamle vandløbsleje, dvs. de lavest liggende områder i terrænet. Måske kan du finde brønddæksler på marken eller i skel. 
  • Naboer, tidligere ejere eller "de gamle" på egnen kan ofte huske noget.
  • Der kan findes tegninger over dræn i de tinglyste dokumenter på ejendommen.
  • Ligeledes ligger det rådgivende-/udførende firma, der oprindeligt lavede dræningen, ofte inde med tegninger. Kommunen har efterhånden også registreret mange private vandløb.
  • Og endelig findes gamle afgørelser (kendelser) fra Landvæsensnævn og - kommisioner nu i Landsarkivet.