Hvordan vedligeholdes vandløb, dræn og rørlagte vandløb?

Vandløbet/grøften skal vedligeholdes, så vandet føres videre. Ved vedligeholdelse skal planterne der bremser vandets frie løb slås væk og evt. aflejringer i bunden graves af.

Hvor det er muligt udføres vedligeholdelsen, så der tages størst muligt hensyn til miljøet i vandløbet, dvs, en del af planterne efterlades i selve vandløbet og planterne på skråningen og kanten af vandløbet slås mindst muligt.

Hvor der findes tilløb fra rør eller afløb i rør, bør rørene normalt have frit udløb i grøften.

Grav ikke åbne vandløb dybere eller bredere end nødvendigt for afvandingen. Det vil give problemer med aflejringer af slam/sand.

Der kan være sat riste foran indløb i rør for at tilbageholde grene, kviste og blade, som ellers vil aflejre sig i rørene. Lad være med at fjerne risten, det kan bare give tilstopninger. Gør det i stedet til en rutine at rense risten jævnligt.

Dræn og rørlagte vandløb

Drænledninger, rørlagte vandløb og brønde skal også vedligeholdes. Hvert år renses brøndene på drænsystemet op, så de er helt fri for sand og andre aflejringer. Drænledninger og rørlagte vandløb spules om nødvendigt. Spuling udføres af slamsugerfirmaer.

Hvor står reglerne om private vandløb?

Reglerne om vandløb finder du i vandløbsloven - retsinformation.dk >

Kontakt vandløbsmyndigheden

Skriv til: Gribskov Kommune, Vandløbsmyndigheden, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge eller tms@gribskov.dk. Du kan også ringe på tlf. 7249 6000