Hvordan finder jeg fejl eller tegn på at en drænledning ikke fungerer efter hensigten?

Se efter følgende:

 • Er der højdeforskelle på vandspejlet i to brønde på vandløbet?
 • Er brøndene fyldt med sand eller jord?
 • Er der våde pletter eller små søer i lavninger?
 • Er rørudløbet frit?
 • Står der træer ovenpå ledningen, så rødderne kan være trængt ind i rørene?
 • Er der opstået huller i jorden over ledningen?
 • Ligger ledningen i mosejord som kan have sat sig? 
 • Er rørene gamle? 
 • Har der været gravearbejder i nærheden af ledningen? 
 • Ligger ledningen helt oppe i pløjelaget, så den kan være ramt af ploven eller trykket sammen? 
 • Er der skarpe knæk på ledningen? 
 • Er det længe siden ledningen er blevet spulet?
 • En anden årsag til vandproblemer kan være, at en vandinstallation er utæt på eller udenfor ejendommen ( f.eks en jordledning eller stophane). Ved mistanke om dette, skal det relevante vandværk straks kontaktes.