Regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej

Formålet med regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej er at sikre bedre vandføringsevne, således at antallet og den arealmæssige udstrækning af oversvømmelser i sommerhusområdet Smidstrup Strand mindskes, samt renovere en rørlagt vandløbsstrækning, som er udtjent.

Nyhedsbrev - opdateres månedligt

Projektforslag

Projektforslag for regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej har været i offentlighøring i perioden fra den 8. juli til den 5. august 2020.

Reguleringsprojekt

Miljøvurdering

Regulering af Tinkerup Å vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at projektet ikke skal miljøvurderes. 

Afgørelse om ikke miljøvurdering

Bilag A: Ansøgning om screeningsafgørelse

Bilag B: Kommunens miljøscreeningsskema

Link til politiske behandlinger

Teknisk Udvalg d. 8. november 2017

Udvalg for Miljø, Klima og Kyst d. 19. november 2018

Udvalg for Miljø, Klima og Kyst d. 15. januar 2019

Udvalg for Udvikling, By og Land d. 17. september 2019

Udvalg for Udvikling, By og Land d. 31. marts 2020

 Dokumentation for vedligeholdelse

Se Gribskov Kommunes dokumentation for vedligeholdelsen af Tinkerup Å nedenfor:

Brøndtilsyn 2016

Brøndtilsyn 2017

Brøndtilsyn 2018

Vedligeholdelse af Tinkerup Å - åbne strækninger

Flere oplysninger 

Hvis du har spørgsmål til reguleringsprojektet, så kontakt vandløbsmyndigheden:

  • Dennis Petersen
    Tlf. direkte: 7249 6807
    E-mail dpete@gribskov.dk