Opgravning og flytning af jord

Er din jord forurenet, skal du anmelde flytningen af jorden til kommunen.

Hvis du skal fjerne jord fra kortlagte ejendomme eller fra områder klassificeret som lettere forurenet (typisk byzone), skal du anmelde jordflytningen til Center for Teknik og Miljø.

 

Tjek om grunden er kStart med at Indtaste din adresse eller matrikelnummer på den ønskede ejendom.

Når du anmelder flytningen af jorden, kan det være nødvendigt at kende jordens forureningsgrad. Her finder du oplysninger om hvor mange prøver, der skal tages af jorden og hvilke stoffer, jorden skal analyseres for.

Du kan læse om Regler for anmeldepligt og analysekrav ved flytning af jord. Opgravning skal anmeldes senest fire uger, inden den skal foregå (gælder dog ikke akutte forureninger, vandbrud mv.).

Center for Teknik og Miljø melder tilbage, hvis der mangler oplysninger i skemaet. Når vi har fået de nødvendige oplysninger, anviser vi jordflytningen, hurtigst muligt, og normalt inden for 14 dage.

Se vejledning omkring jordflytning

Regler for modtagelse af jord

Regler for modtagelse af jord

Hvis du ønsker at modtage jord, skal du have tilladelse til terrænregulering/landzonetilladelse.
En ansøgning om dette skal indeholde en beskrivelse af det pågældende projekt, formålet og oplysninger kvaliteten på den jord, du får.

Se evt. Gribskov Kommunes jordregulativ