Regler for modtagelse af jord

Hvis du ønsker at modtage jord, skal du have tilladelse til terrænregulering/landzonetilladelse.
En ansøgning om dette skal indeholde en beskrivelse af det pågældende projekt, formålet og oplysninger kvaliteten på den jord, du får.

Se evt. Gribskov Kommunes jordregulativ