Regler for modtagelse af jord

Hvis du ønsker at modtage jord, skal du have tilladelse til terrænregulering/landzonetilladelse.
Ansøgningen om dette skal indeholde en beskrivelse af det pågældende projekt, formålet og oplysninger om kvaliteten af den jord, du ønsker at modtage. Send din ansøgning til TMS@gribskov.dk.