Regler for mindre dyrehold

Reglerne for dyrehold afhænger af antallet af dyr, og om du bor i eller udenfor byen.

Mindre dyrehold i byerne

I byerne kan du holde op til fire voksne hunde med hvalpe under 18 uger, høns, men ikke heste, får, grise o.l.

Svine-, kvæg-, får-, ged- og hestehold er ikke tilladt i byzone- og sommerhusområder eller områder, der er lokalplanlagt til boligformål.

 

Mindre dyrehold i landzone

Du må holde dyr i landzone, og du behøver ikke at anmelde det til kommunen, hvis du har så få dyr, at det ikke betragtes som erhvervsmæssigt. Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er på højst:

2 køer med tilhørende kalve eller 4 stykker andet kvæg

4 heste med tilhørende føl

2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin eller en tilsvarende produktion

10 får med lam

10 geder med kid

4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

30 stk. høns

Hvis du har forskellige dyr eller andre dyr end de ovenfor nævnte, er det kommunen, der afgør, om dyreholdet er erhvervsmæssigt eller ikke erhvervsmæssigt.

 

Byggetilladelse

Hvis der skal bygges i forbindelse med dyreholdet, kræver det normalt en byggeanmeldelse/-tilladelse.

Dyreholdet må ikke give anledning til væsentlig forurening eller gener. Det er Gribskov Kommune, der vurderer forholdene.

 

Erhvervsmæssigt dyrehold

Erhvervsmæssigt dyrehold er alle dyrehold, der er større end hobbyhold.