Kampagnetilsyn

Kommunen skal hvert år gennemføre mindst to kampagnetilsyn på virksomheder og landbrug.

Kommunen må selv bestemme om kampagnerne skal være rettet mod virksomheder eller landbrug. Kommunen bestemmer selv antallet af kampagnetilsyn.
Et kampagnetilsyn er et tilsyn, der er målrettet et bestemt tema eller miljøproblem.
Kommunen skal hvert år offentliggøre konklusionen på tilsynskampagnerne.

Evalueringer for tilsynskampagner for tidligere år kan ses på miljøstyrelsens hjemmeside, dma.mst.dk 

dma.mst.dk

Tilsynskampagner 2019


Gribskov Kommune skal igen i 2019 gennemføre to tilsynskampagner med tilsynspligtige virksomheder og husdyrbrug som målgruppe:

  • Fortsættelse af tilsynskampagne fra 2017 og 2018, med fokus på nogle større virksomheder og ikke tidligere besøgte virksomheder under kampagnerne i 2017 og 2018. Der vil være fokus på korrekt sortering, håndtering og opbevaring af affald og råvarer på udendørs arealer. Der sættes også fokus på grundvands-beskyttelse, så virksomhedens bevidsthed om risikoen for forurening af grundvandet skærpes.
  • Tilsynskampagne for ikke anmeldte dyrehold i Gribskov Kommune. Der er og etableres fortsat en del ejendomme i Gribskov Kommune, hvor ejerne ikke er bekendte med anmeldepligten samt håndtering og opbevaring af gødning. Med  kampagnen ønskes det at sikre, at ejere af erhvervsmæssigt dyrehold er bekendte med miljøreglerne. Et konkret mål er at identificere mulige anmeldepligtige dyrehold, der hidtil har været ukendte for kommunen og føre tilsyn med dem.