Miljøtilsynsberetning

Hvert år laver Gribskov Kommune en miljøtilsynsberetning med oplysninger om, hvor mange virksomheder og husdyrbrug, vi har ført tilsyn med. Beretningen skal sendes til Miljøstyrelsen inden 1. april, og den dækker både virksomheder og husdyrbrug. Se miljøtilsynsberetningen på miljøstyrelsens hjemmeside: dma.mst.dk

Derudover har Gribskov Kommune lavet en tilsynsplan, der gælder fra 2017-2021. Tilsynsplanen er en beskrivelse af, hvordan vi fører tilsyn med særligt forurenende virksomheder og store landbrug i kommunen. Se tilsynsplanen for miljøtilsyn på dma.mst.dk.

dma.mst.dk