Offentliggørelse af tilsyn

Efter hvert tilsyn skal Gribskov Kommune udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens eller husdyrbrugets miljøforhold, overholdelse af regler mm.

Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen skal kommunen offentliggøre fastlagte dele af tilsynsrapporterne. Virksomheden får tilsynsrapporten inden offentliggørelsen, så de kan kommentere den. Offentliggørelsen sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Tilsynsrapporterne offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside:

dma.mst.dk