Hvad må man fyre med, og hvad må man ikke?

Koks og kul må kun anvendes i anlæg, der er indrettet til denne form for fyring, f.eks. udstyret med rist. Af træbrændsel må kun anvendes brænde, grene, groft træ, ubehandlede brædder, stolper, planker og lignende.

Savsmuld, spåner og flis må kun anvendes i specialfyr, der er forsynet med den fornødne automatik til brændselsdosering og lufttilførsel.

I pejse, brændeovne og tokammerkedler må kun brændes rent og tørt træ.

Imprægneret træ, træ med maling samt lim- og plastikholdigt træ må ikke brændes. Disse kan udvikle giftige forbindelser og giver en ikke miljøvenlig forbrænding.

Der må under ingen omstændigheder brændes dagrenovation eller andet affald - eksempelvis mælkekartoner - i private fyringsanlæg.

Hvordan skal træbrændslet være?

Træet skal være tørt, dels for at få en god forbrænding og dels for at udnytte træets brændværdi.

Fugtigheden må ikke overstige 15-20%, og træet må ikke på nogen måde være overfladebehandlet.

Træet tørrer hurtigst, hvis det saves i stykker af passende længde og flækkes. Træet skal have en passende - ikke for stor - dimension til fyrstedet. Et passende tværmål er mellem 5 og 10 cm.

Træet kan tørres i det fri, men det bedste er at afdække brændestakken mod vand fra oven. Den hurtigste tørring opnås ved at stable brændet skiftevis på langs og på tværs, således at der kan komme luft ind i brændestakken.

Træet bør lagres i mindst 1-2 år, afhængig af træsort.

Tunge træsorter som fx bøg og eg skal lagres længere end lette træsorter som fx gran og fyr.