Invasive dyr og planter

Invasive dyr og planter er arter, der ikke oprindeligt hører hjemme i den danske natur. De udkonkurrerer andre arter og er derfor en trussel mod den biologiske mangfoldighed.

Kæmpebjørneklo

Kæmpebjørneklo

Gribskov Kommune har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Alle skal bekæmpe kæmpebjørneklo på deres ejendom. Gribskov Kommune fører tilsyn med, at bekæmpelsen er tilstrækkelig og fristerne overholdes.

Jeg har Kæmpebjørneklo hos mig – hvad skal jeg gøre

Læs indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Læs bekendtgørelsen her

Læs pjecen "Sådan bekæmpes kæmpebjørneklo"

Fristerne for bekæmpelse er den 1. juni, 1. august og 1. september. Man skal endvidere løbende sikre, at ingen blomstrende kæmpebjørneklo når at sætte frø, f.eks. ved at kappe blomsterhovederne af og bortskaffe dem som affald.

Indberet fund af kæmpebjørneklo

Mink

Mink

Mink er en invasiv art. Undslupne eller frisatte mink fra minkfarme har etableret sig i naturen. Minken tager mange fugle, fisk og padder og skal derfor bekæmpes. Naturstyrelsen har startet en målrettet bekæmpelse med hjælp fra frivillige jægere, som får uddannelse i tilsyn med minkfælder.

Du kan læse mere om bekæmpelse af mink på Naturstyrelsens hjemmeside

Du kan hjælpe ved at indberette observationer af mink til Naturstyrelsen.

Dræbersnegle

Dræbersnegle

Læs om spredningen af dræbersnegle - alias Iberisk Skovsnegl - til og i Danmark, sneglens biologi og find gode råd om bekæmpelse af sneglene, samt svar på de hyppigst stillede spørgsmål.

Læs om dræbersnegl på Naturstyrelsens hjemmeside

 

Læs mere om invasive planter og dyr

Læs mere om invasive planter og dyr

Kendte eksempler på invasive arter er kæmpe-bjørneklo, hybenrose (rynket rose), gyldenris, japansk pileurt og fra dyreverdenen, dræbersneglen.

Men også mink, mårhund, harlekinmariehøne, bjergfyr, glansbladet hæg, pastinak, rød hestehov, kastanie-minermøl, signalkrebs, græskarpe, vandpest og bynke-ambrosie betragtes som invasive arter.

Læs om invasive arter og bekæmpelse på Miljøstyrelsens hjemmeside