Biler uden nummerplader

Det er ulovligt at hensætte sit køretøj på offentlig vej UDEN nummerplader.

Skrotbiler fjernes fra kommunale veje

Hvis du ser en bil uden nummerplader eller med udløbet prøvenummerplade på en offentlig vej kan du kontakte kommunen.

Du kan som ejer af en skrotbil få en skrotpræmie

Skrotbiler afleveres til en godkendt ophugger, som skal håndtere bilens væsker (benzin, olie mv.) og andre miljøfarlige komponenter (batterier, sprængladninger i airbags osv.) efter nærmere regler.

Ud over et renere miljø for vore efterkommere er der en kontant belønning i form af en udbetalt 'præmie' fra Miljøordningen for Biler, til bilens sidste ejer, når der sørges for korrekt aflevering af bilen.

Præmien anvendes delvis til betaling for ophug af bilen og bortskaffelse af det miljøfarlige indhold. Evt. overskud udbetales til ejeren af bilen.

Læs mere om skrotpræmier, ophuggere mm. på borger.dk