P-pladser til handicapbiler

Hvem kan søge om oprettelse af en handicap p-plads.

Handicapparkeringskort

Handicapparkeringskortet/invalideskiltet giver en række lempelser ved parkering. Vær opmærksom på, at handicapkortet ikke giver ret til at parkere, hvor der er standsningsforbud.

Handicapvognplads

Har du et handicapparkeringskort og ønsker du en handicapvognplads på offentlig vej i nærheden af din bopæl eller arbejdsplads, kan du rette skriftlig henvendelse til kommunen.

Ansøgningen bør som min. indeholde oplysninger om:

  • Navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • evt. e-mailadresse
  • beskrivelse af hvor på offentlig vej pladsen ønskes oprettet samt registreringsnummer på køretøjet, hvis pladsen ønskes reserveret til et bestemt køretøj.

Vi behandler hver ansøgning sammen med Nordsjællands Politi og vurderer om behovet er til stede, samt om de trafikale forhold på stedet tillader, at der etableres en plads. Udgifter til oprettelsen kan ikke afholdes af kommunen.

Hvis arealet, hvor man ønsker handicapvognpladsen oprettet på, er privatejet f.eks. inde på et boligselskabs areal, skal man selv – evt. boligselskabet – søge Nordsjællands Politi om tilladelse til oprettelse af handicapvognpladsen.

Handicapvognpladser vil blive afmærket som p-plads på asfalten med påmalet handicapsymbol, samt skiltet med tilhørende tavle.

Ved ændret behov, skal dette meddeles kommunen.