Parkeringsafgifter (parkeringsbøder)

Her kan du læse om betalingsvejledning, afgørelse og begrundelser samt evt. inddrivelse hos SKAT mm.

Afgørelse

På indbetalingskortet kan du se, hvilken overtrædelse der er sket. Den nærmere begrundelse for udstedte p-afgift kan læses nederst på talonen eller under forseelser.

Betalingsvejledning

En parkeringsafgift/bøde er på 510 kr. Parkerer du i en handicapbås eller ud for indkørsel til ejendom koster det 1020 kr. 

Beløbet skal være indbetalt inden 10 dage. Indbetalingskortet bedes benyttet til betaling.

Parkeringsafgifter kan ikke nedsættes

Er p-afgiften endnu ikke betalt, kan der i særlige tilfælde laves en aftale om betaling af p-afgiften med Borgerservice. Har du modtaget en rykker for en ubetalt p-afgift, er det Opkrævningen der skal laves en aftale med, om betaling af p-afgiften.

Der kan dog i visse tilfælde ved henvendelse til kommunen laves afdragsordning.

Lovgrundlag

Reglerne om standsning og parkering findes i færdselsloven, i vejafmærkningsbekendtgørelsen og i bekendtgørelse om parkeringsskiver.

Inddrivelse

Hvis du er uenig i kommunens afgørelse og undlader at betale bliver sagen overgivet til Opkrævningen/SKAT og herefter på din (den registrerede ejer eller brugers) eventuelle begæring til fogedretten.
Du skal normalt selv betale de omkostninger, der er forbundet med behandlingen af sagen til fogedretten.

Klage over parkeringsafgift

Har du fået en afgift/bøde for ulovlig parkering, og mener du at p-afgiften ikke er korrekt pålagt, har du mulighed for at gøre indsigelse. Indsigelsen skal ske skriftligt til Gribskov Kommune.