Fartvisere og trafiktællinger

Fart og ulykker hænger nøje sammen. Høj fart giver flere alvorlige ulykker. Derfor er det vigtigt at få bilisterne til at overholde farten både i byerne og på landet.

Fartvisere bruges i forbindelse med fokus på skoleveje og særlig belastede veje. Fartvisere måler bilernes hastighed med en radar, men data gemmes ikke.

Kommunen holder øje med trafikkens udvikling ved at gennemføre regelmæssige trafiktællinger, der på udvalgte steder registrer køretøjernes antal og hastighed.