Trafikkultur

9 ud af 10 trafikulykker skyldes menneskelige fejl  

I Gribskov Kommune passer vi på hinanden i trafikken, derfor arbejder vi på at bevidstgøre trafikanter, så vi får færre tilskadekomne og dræbte. Vi støtter skolerne i deres færdselsundervisning med læseplaner for 0. til 9. klasse samt aktiviteter for bl.a. 4., 5. og 6. klasse.

Færdselsundervisning er et obligatorisk fag gennem hele skoletiden. Der undervises og trænes i trafikforståelse og færdigheder i at færdes i trafikken. De fleste skoler gennemfører blandt andet gå- og cyklistprøver og flere skoler har oprettet skolepatruljer.

Den lokale færdselskontaktlæreren kan inspirere og vejlede i brugen af undervisningsmaterialer og er bindeleddet til det lokale politi og andre, der har med færdsel at gøre.  

Færdselskontaktlærere i Gribskov Kommune
 Kommunale skoler  Færdselskontaktlærer  Mail
 Bjørnehøjskolen  Alex Kristiansen  akris@Gribskov.dk

Gilbjergskolen; Gilleleje, Blistrup

 

Jane Malmkjær

jamal@gribskov.dk
 Gribskolen; Græsted, Tingbakkeskolen Janni Thulin Christensen 

Lasse Ege Hagstrøm

jthch@gribskovdk 

lehag@gribskov.dk

 Skt. Helene Skolen; Tisvildeleje, Vejby

 Thue Kramp

(Felicia Kehlet)

 

tlhkr@gribskov.dk

fvkeh@gribskov.dk

 

 Nordstjerneskolen; Helsinge, Ramløse Mette Droob Olsen, koordinerende Færdselskontaktlærer 

Karin Magnussen

mdols@gribskov.dk 

kmagn@gribskov.dk

 Private Skoler    
 Alme skole  Henriette Juul Larsen  dujuul.larsen8@gmail.com
 Søborg Privatskole  Pernille Top  pt@spskole.dk
 Helsinge Realskole  Jens-Henrik Larsen  jl@helsinge-realskole.dk

 

Læseplaner: Færdselsundervisning for 0.-9. Klasse

Læseplan for færdselsundervisning i Gribskov Kommune. Skemaer med links til de digitale undervisningsmaterialer findes på kommunens interne skole Citrix side. 

Indskolingen

Mellemtrinnet

Udskolingen

Årshjul for færdselsaktiviteter

Aktivitetskalender 2016/17

April 2017 Uge 16

 CYKLISTPRØVE  
 18. april Cyklistprøve i Gilleleje: 

Gilbjergskolen, Søborg Privatskole

Midt – Hillerød Flemming Christiansen fch006@politi.dk mobil 72587267
 19. april Cyklistprøve i Græsted: 

Gribskolen, Alme skole

Midt – Hillerød Flemming Christiansen fch006@politi.dk mobil 72587267
 20. april Cyklistprøve i Helsinge: 

Nordstjerneskolen, Bjørnehøj

Midt – Hillerød Flemming Christiansen fch006@politi.dk mobil 72587267
 21. april Cyklistprøve i Helsinge: 

Helsinge Realskole, Skt. Helene skole

Midt – Hillerød Flemming Christiansen fch006@politi.dk mobil 72587267
 UGE 35 Højresvings aktivitet på Teknisk Museum for alle 5. klasser Lærere booker selv hos Michael Gyldendal: mg@tekniskmuseum.dk, 49252737, 26812400
 UGE 36 Lille cyklistprøve på Teknisk Museum for alle kommunens 4. klasser Lærere booker selv hos Michael Gyldendal: mg@tekniskmuseum.dk, 49252737, 26812400
     
Trafikpolitik på skolerne

En trafikpolitik viser vejen til sikker skoletrafik.

En trafikpolitik sætter rammerne for trafik i undervisningen, for afviklingen af trafikken omkring skolen og for trafikvaner hos børn og voksne.

Skolebestyrelsen, eller andre grupper eller enkeltpersoner på skolen, kan sætte emnet på dagsordenen og bruge sine kontakter. Nedsæt en arbejdsgruppe – gerne med både forældre, lærere, ledelse og elever, 

Man behøver ikke gøre alting selv. Involvér kommunen, færdselskontaktlærer, politi og ikke mindst lærere, elever og forældre. 

Rådet for Sikker Trafik har lavet vejledning og skabelon, der kan bruges som udgangspunkt for en trafikpolitik. 

Skolepatrulje oprettes i samarbejde med politiet

Skolepatruljer oprettes i et samarbejde mellem skolen og politiet. For at indlede samarbejdet om at oprette en skolepatrulje skal den enkelte skole kontakte den nærmeste politirepræsentant. En lærer på skolen skal fungere som skolepatruljeinstruktør. Det er ofte færdselskontaktlæreren, der står for skolepatruljen. Oplæringen af skolepatrulje-elever sker efter instruktion fra Rådet for Sikker Trafik. 

I Gribskov Kommune er der oprettet skolepatruljer ved følgende skoler: 

  • Græsted Skole
  • Helsinge Realskole 
  • Skt Helene Skole - Tisvilde afdeling 

Læs om skolepatruljer på Rådet for Sikker Trafik

Cyklistprøve

April 2017 Uge 16

 CYKLISTPRØVE  
 18. april Cyklistprøve i Gilleleje: 

Gilbjergskolen, Søborg Privatskole

Midt – Hillerød Flemming Christiansen fch006@politi.dk mobil 72587267
 19. april Cyklistprøve i Græsted: 

Gribskolen, Alme skole

Midt – Hillerød Flemming Christiansen fch006@politi.dk mobil 72587267
 20. april Cyklistprøve i Helsinge: 

Nordstjerneskolen, Bjørnehøj

Midt – Hillerød Flemming Christiansen fch006@politi.dk mobil 72587267
 21. april Cyklistprøve i Helsinge: 

Helsinge Realskole, Skt. Helene skole

Midt – Hillerød Flemming Christiansen fch006@politi.dk mobil 72587267

 Link til politiets vejledninger

Cyklens sikkerhedsudstyr