Trafikpolitik på skolerne

En trafikpolitik viser vejen til sikker skoletrafik.

En trafikpolitik sætter rammerne for trafik i undervisningen, for afviklingen af trafikken omkring skolen og for trafikvaner hos børn og voksne.

Skolebestyrelsen, eller andre grupper eller enkeltpersoner på skolen, kan sætte emnet på dagsordenen og bruge sine kontakter. Nedsæt en arbejdsgruppe – gerne med både forældre, lærere, ledelse og elever, 

Man behøver ikke gøre alting selv. Involvér kommunen, færdselskontaktlærer, politi og ikke mindst lærere, elever og forældre. 

Rådet for Sikker Trafik har lavet vejledning og skabelon, der kan bruges som udgangspunkt for en trafikpolitik.