2-1 vej

5 steder i kommunen har vi 2 minus 1 veje, hvor det handler om at køre midt på vejen, når man passere cykler og gående i vejsiden.

Kampagneskilte langs vejene viser i en periode, hvordan man kører hensynsfuldt over for de bløde trafikanter

Kampagneskilt

Kort over 2 minus 1 veje