Planlagte asfaltarbejder 2020

Her kan man se de planlagte asfaltarbejder i 2020. Vejstrækninger er markeret som grønne på kortet, som er et slidlagskort.

Her ses materiale, som er uddrag af Udvikling, By og Lands behandling af Slidlagsprogram 2020, som blev behandlet på udvalgets møde den 24. marts 2020.

I årets plan indgår bl.a. to af kommunens større stier. Lundehusstien og Ammendrupstien, som er indarbejdet på baggrund af ønsker fra borgere, og af hensyn til stiernes tilstand.

Veje og stier der er omfattet af årets arbejder fremgår af vejlisten, som kan ses her:

Vejlliste 2020

Det forventes, at ca to tredjedele af arbejderne er udført pr. august 2020.