Beredskabsplan for vandforsyning

Gribskov Kommune og de enkelte vandværker samarbejder i tilfælde af en forurening af drikkevandet eller ledningsbrud. Der er udarbejdet beredskabsplaner så både vandværk og kommunen er gearet til at håndtere enhver tænkelig situation.

Hvis du oplever ledningsbrud eller har mistanke om forurening af drikkevandet, så kontakt i første omgang dit vandværk.