Grundvandsrådet

Kommunalbestyrelsen har oprettet et grundvandsråd

Læs mere om grundvandsrådet og se medlemmerne her