Kortlægning af vores grundvand

Siden 1999 er der gennemført en omfattende kortlægning af de vigtigste grundvandsområder i landet med henblik på at sikre den nuværende og fremtidige vandforsyning.

Naturstyrelsen står for den geologiske og hydrogeologiske kortlægning, som efterfølgende skal danne baggrund for, at kommunen kan udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i relation til de enkelte vandværker. I Gribskov Kommune har staten i 2014 afsluttet sin kortlægning af alle indvindingsoplande til de eksisterende vandværker.

Læs Naturstyrelsens kortlægningsrapport

Kortlægningen skal blandt andet bruges til at lave en

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse