Perspektivplan for vandforsyning i Gribskov Kommune

Det politiske udvalg Udvikling, By og Land har d. 24. nov. 2020 godkendt Perspektivplan for vandforsyning i Gribskov Kommune.

I Perspektivplanen listes en række forslag til initiativer, der foreslås igangsat sammen med bl.a. vandværkerne, for at sikre den fremtidige vandforsyning i Gribskov Kommune.

Perspektivplanen er et supplement til de øvrige lovpligtige initiativer som gennemføres for at sikre den fremtidige vandforsyning fx gennemgang af de boringsnære beskyttelsesområder mv.

Planen har været sendt i høring hos Grundvandsrådet, Region Hovedstaden og vandværkerne i Gribskov Kommune. Her kan Grundvandsrådets høringssvar læses. 

Perspektivplan for vandforsyning i Gribskov Kommune