Afstandskrav fra brønd/boring til andre anlæg

Desuden stilles der krav til afstanden mellem drikkevandsbrønd/boring til forskellige anlæg. De hyppigst forekommende anlæg og afstandskrav kan ses her under: 

  • 30 meter til olietank
  • 25 meter til stalde, møddinger mv.
  • 300 meter til nedsivningsanlæg
  • 50 meter til horisontalt jordvarmeanlæg 
  • 5 meter til horisontalt jordvarmeanlæg med direkte fordampning
  • 300 m til vertikalt jordvarmeanlæg  

Dispensation kan tilbagekaldes med øjeblikkelig virkning med krav om sløjfning (uden erstatning), hvis:

  • der på naboejendomme inden for afstandskravene søges om tilladelse til et anlæg
  • aktiviteter der er beskrevet i kommuneplanen, lokalplaner eller andre planer forhindres på grund af en drikkevandsbrønd eller -boring.