Brønd og boring skal være i god stand

Brønde og boringer skal være udført, så forurening af grundvand kan undgås.

Derfor stilles der følgende krav til brønden opbygningen:

  • Brønden eller boringens overkant skal være hævet minimum 30 cm over det omgivende terræn
  • Dækslet skal være tæt og helt (ikke 2-delt) med krave eller med 5 cm udhæng udover brønden eller boringens sider
  • Dækslet skal være aftageligt 
  • Brøndvæggens øverste 2 meter skal være tæt
  • En boring i bunden af en brønd skal omdannes til en tæt tørbrønd 
  • Ved aftapningssteder skal der skiltes med symbol og tekst, at vandet ikke må drikkes
  • Vandledninger med vand fra brønd eller boring må ikke tilsluttes vandledninger med vandværksvand 
  • Benyttes vandet til fyldning af marksprøjter (til gødskning og pesticider) skal tappestedet være forsynet med kontraventil.