Vandkvalitet i brønde og boringer der er givet dispensation til

Gribskov Kommune kræver ikke regelmæssige undersøgelser af vandkvaliteten fra brønde og boringer, der gives dispensation til. Der er dog følgende undtagelser, hvor vandet skal undersøges 1 gang årligt:

  • Vanding af direkte spiselige gartneriafgrøder
  • Rengøring af mælkeudstyr samt køling af mælk

Dispensation til at beholde en brønd eller boring gives for maks. 10 år, hvorefter der skal søges om ny dispensation.

Skal du søge om tilladelse til vandindvinding, ny boringer og grundvandssænkning bedes du rette henvendelse til Gribskov Kommune.