Kommunens tilsyn og kontrol med vandværkerne

Vandværkerne skal sikre rent drikkevand til forbrugerne. De skal sikre, at drikkevandets kvalitet er i orden. De skal også overholde fastsatte grænseværdier for en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, pesticider og for bakterier.

Det er kommunens opgave at føre tilsyn med vandværkerne. Kommunen fører tekniske hygiejniske tilsyn, holder blandt andet øje med om vandværkerne udtager de analyser af vandet som de skal, at analyserne overholder grænseværdierne m.v.