Etablering af ny olietank

Etablering af olietank
- også ved udskiftning, som er både en sløjfning og en etablering.

Senest 2 uger før, du vil etablere en villaolietank, skal du anmelde det til Gribskov Kommune, Teknik og Borgerservice. For andre tanke er fristen 4 uger.

Arbejder omkring olietank anmeldes via ansøgningsmodulet bygogmiljoe.dk som vil være den eneste indgang for nogle miljøsager og alle byggesager.

  • Du skal oplyse, hvornår du ønsker at etablere anlægget -det vil sige tanken med tilhørende rørsystemer.
  • Du skal give en kort beskrivelse af anlægget - herunder tanktype og -størrelse, placering af tanken samt oplysninger om rørforbindelsen til fyret.
  • Du skal vedlægge en skitse, der viser anlæggets placering på din ejendom.

Husk også at oplyse, om du samtidig sløjfer eller fjerner en gammel tank.

Etablering af en olietank skal udføres af en sagkyndig person. Det er en person, som gennem uddannelse og/eller erfaring er kvalificeret til at udføre arbejdet, og som er tilknyttet et firma, der udfører det aktuelle arbejde.

Vi syner ALTID tanke til nedgravning, før de lægges ned i jorden.
Du må ikke benytte en nedgravet tank, som vi ikke har synet og godkendt!
Hvis du har gravet en tank ned, skal du altså grave den helt fri igen, så vi kan syne den. Ellers får du forbud imod at benytte tanken.

Vores skrappe praksis skyldes, at der er fejl eller skader på alt for mange nye tanke. I 2007 kasserede vi 16 helt nye tanke - det var cirka halvdelen af alle de tanke, vi synede.

En sagkyndig VVS-installatør eller din oliefyrsmontør kan ofte hjælpe dig med at sikre, at de fysiske lovkrav er overholdt. Men det er altid en god idé at kontakte Teknik og Erhverv, før du beslutter dig. Mail: tms@gribskov.dk, telefon: 7249 6009.

Regelgrundlag
Lovkrav til etablering af olietanke findes i Olietankbekendtgørelsen  >