Olietanke - hvis uheldet er ude

Hvis uheldet er ude

Ved olieforurening eller spild skal grundejeren straks kontakte Gribskov Kommune. Herefter meddeler kommunen et påbud efter jordforureningslovens § 48.
Forsikringsselskabet Topdanmark, der administrerer villaolietankforsikringen, sørger for, at oprensningen bliver igangsat af et rådgivende firma. Forsikringen dækker de udgifter, der følger med Gribskov Kommunes påbud. For hver skade er der en selvrisiko for tankejeren.

Kontakt Topdanmark

Læs olietankbekendtgørelsen