Sløjfning af din olietank

Nedgravede tanke
Vi syner alle nedgravede tanke ved sløjfning. Du kan rekvirere syn på tms@gribskov.dk eller på 7249 6000.

Du skal tømme tanken helt for olie og slam. Hvis tanken skal blive liggende i jorden, skal du gøre den tilgængelig for syn, inden du afblænder den. Hvis du graver tanken op, syner vi både tanken og hullet, hvor den har ligget.

Du gør en tank tilgængelig ved at frigrave toppen af tanken og afmontere påfyldnings- og udluftningsrørene. I tanken skal du desuden skære et hul på minimum 40 x 40 cm (så tæt på midten som muligt). Vi kan kun gennemføre et syn, hvis tanken er gjort tilgængelig og rørene er afmonteret.

Du får altid en kvittering for vores besøg, uanset om vi gennemfører synet eller ej. Vi giver også en kopi til din eventuelle entreprenør eller montør.

Bemærk: Der er intet krav om, at tanken skal sandfyldes eller på anden måde sikres imod sammenstyrtning, uanset hvor den ligger. Hvis tanken ligger tæt på et hus, kan det være en god idé at sandfylde den for at undgå sætningsskader.

Særligt om ulovlige tanke: Ulovlige tanke skal graves op. Vi syner tanken og hullet, hvor den har ligget. Senest en uge før, du graver tanken op eller afblænder den, skal du derfor henvende dig til os. Mail: tms@gribskov.dk, telefon: 7249 6000. 

Overjordiske tanke, ude og inde
Disse tanke skal inden nedtagningen tømmes for restindhold (olie og slam), og du skal anmelde nedtagningen skriftligt til Gribskov Kommune, Teknik og Borgerservice, senest 14 dage efter, tanken er fjernet. Samtidig skal du oplyse, hvilken varmekilde du herefter benytter.