Kommunens pligt

Skal du have opført en skorsten, pejs eller brændeovn eller vedligeholde en, som allerede er installeret, skal du overholde skorstensfejerbekendtgørelsen og byggeloven. Kommunen har pligt til at sikre, at det sker.

Hvis skorstensfejeren bliver opmærksom på, at din skorsten ikke lever op til kravene i bygningsreglementet, skal han meddele det til kommunen.

Skorstensfejerbekendtgørelsen på retsinformation.dk  >

Se byggeregler for skorstene på bygningsreglementet.dk  >