Regler om skorstene og ildsteder

Når du får udført installation af en skorsten, pejs eller brændeovn, skal det anmeldes til skorstensfejeren.

For at undgå brandrisiko skal skorstene renses og ses efter regelmæssigt. Den der ejer bygningen skal sørge for, at en skorstensfejer kan komme til at rense og efterse skorstenen. Efter loven skal det ske en gang om året.

Se byggeregler for skorstene på bygningsreglementet.dk

Skorstensfejerbekendtgørelsen på retsinformation.dk

 

Skorstensfejere i Gribskov Kommune