Solenergi og jordvarme

Opsætning af solceller, solfangere og jordvarmeanlæg kræver oftest anmeldelse, dispensation eller tilladelse fra kommunen.

Solenergi

Solceller og solfangere på en bygning
Er omfattet af byggelovens § 2. Det betyder, at solceller og solfangere som udgangspunkt ikke må opsættes uden en tilladelse fra kommunen. Læs mere om reglerne i Energistyrelsens vejledning om solceller på bygninger.

Privat, lav bebyggelse
Men der er undtagelser. Når anlægget opføres på enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse i sommerhusområder, og når det ikke medfører, at du ændrer anvendelsen af din bygning eller udvider etagearealet, så kræver det ikke tilladelse efter byggeloven. Selvom du ikke skal have kommunens tilladelse, så er anlægget en del af bygningen, og derfor skal det leve op til bygningsreglementets krav om bl.a. højde og afstand.

Erhvervsbyggeri og etageboligbyggeri
Solceller og solfangere på erhvervsbyggeri og etageboligbyggeri skal altid have en byggetilladelse.

Solfangere og solceller på grunden
Kræver også byggetilladelse. Læs om reglerne på Energistyrelsens vejledning om solceller på terræn

Det er ejeren af en ejendom, der er ansvarlig for at overholde gældende lovgivning.

Links til undersider