Økonomiske forhold hvis du får påbud

Hvis du har fået påbud om forbedret spildevandsrensning eller påbud om offentlig kloakering, så har du under visse omstændigheder mulighed for at få udsat fristen for at opfylde påbudet og evt. låne pengene hos Gribvand Spildevand i stedet for i bankerne, hvis de har afslået dette.

Du kan læse mere om dette og finde ansøgningsskemaet på Energistyrelsens hjemmeside her