Håndtering af regnvand

Regnvand der falder på tage, veje, terrasser og andre befæstede arealer er også spildevand. Der gælder derfor regler for, hvordan du skal håndtere dit regnvand.

Hvis du bor i et fælles- eller separatkloakeret område, så må du aflede regnvandet til kloakken. Hvis du ikke bor i et af disse områder, skal du håndtere regnvandet selv.

Du kan se i spildevandsplanen, hvilken type kloakering der er på din ejendom.

Se spildevandsplan på kommunens digitale kort NetGIS

Læs spildevandsplanen

Lokal håndtering af regnvand

Hvis det ikke er muligt at lede regnvand til kloakken hvor du bor, eller hvis du blot ønsker at håndtere det regnvand der falder på din grund selv, er der flere muligheder.

Den mest almindelige løsning er regnvandsfaskiner, men det er også muligt at lave fx regnvandsbede mv.

Få inspiration til hvordan du håndterer regnvand lokalt

Du skal ansøge Gribskov Kommune om tilladelse til nedsivning eller anden håndtering af regnvandet, ofte vil tilladelsen dog være en del af din byggetilladelse. For ikke at få problemer med rotter, er det vigtigt at få lukket gamle rør til kloaksystemet. Husk at dette kun må gøres af en autoriseret kloakmester.

Søg via Byg og Miljø

I Gribskov Kommune er det pt. ikke muligt at få dele af sit tilslutningsbidrag tilbage fra Gribvand Spildevand selvom man kobler sit regnvand fra kloakken.

Hvis du vil genbruge regnvand i husholdningen

Anlæg skal udføres efter vejledende Norm for Vandinstallationer, DS 439 og Teknologisk Instituts Rørcenteranvisning 003 ”Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger”.

Arbejdet skal anmeldes til Gribvand Spildevand og til dit vandværk og kræver evt. byggemyndighedes godkendelse.

Læs mere om genanvendelse af regnvand

Hvad kan du gøre, hvis afvandingen af den private fællesvej du bor på ikke fungerer?

Hvem skal du henvende dig til? og hvem har ansvar for oversvømmelser.

Læs om dine rettigheder og pligter

Hvad kan du gøre, hvis der opstår oversvømmelse af din sommerhusgrund?

Gribskov Kommune har lavet en pjece om problemet.

Læs pjecen om regnvand i sommerhusområder