Spildevand i det åbne land - private spildevandsanlæg

Mange ejendomme i Gribskov Kommune ligger uden for offentlig kloakering, det er ejendomme på landet samt visse sommerhusområder. Disse ejendomme har derfor private spildevandsanlæg f.eks. nedsivningsanlæg eller minirenseanlæg.

Påbud om forbedret spildevandsrensning

I Gribskov Kommune har vi i de sidste år arbejdet med det man kalder 'forbedret spildevandsrensning i det åbne land'. Det betyder, at vi har undersøgt afløbsforholdene på alle ejendomme der ikke er offentligt kloakeret. På baggrund af resultaterne, vil nogle ejendommen få påbud om at lave nye spildevandsanlæg, da de eksisterende anlæg ikke lever op til gældende miljøkrav.

De til en hver tid gældende miljøkrav og krav til anlæg kan læses i spildevandsbekendtgørelsen som findes på www.retsinfo.dk

Hvis man som ejer af en ejendom får påbud om forbedret spildevandsrensning, skal man overveje hvilken løsning der er den bedste i forhold til både miljømæssige forhold, økonomi og drift af anlægget efter etablering.

Gør gerne dette sammen med en autoriseret kloakmester som også kan hjælpe med at udfylde ansøgningsskema og udføre de forundersøgelser der skal laves.

Du kan læse om de forskellige typer anlæg og downloade ansøgningsskemaer på følgende links.

BEMÆRK at Gribskov Kommune ved ansøgning om nedsivning skal have grundvandspejling, jordbundsanalyse og kornstørrelsesfordeling tilsendt sammen med ansøgningsskemaet.

Nedsivningsanlæg

Samletank

Pileanlæg

Biologisk sandfilteranlæg

Rodzoneanlæg

Minirenseanlæg

Beplantede filteranlæg 

For visse anlæg kan du også søge online via Byg og Miljø