Tilslutning til eller renovering af kloak

Har du fået byggetilladelse til hus eller sommerhus, så står du selv for at lave ledningsarbejdet fra dit hus hen til den skelbrønd som Gribvand Spildevand etablerer. Kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester og skal færdigmeldes til Gribskov Kommune, hvorefter Gribvand Spildevand vil sende regning ud for tilslutningsbidraget.

Skal du have renoveret eller ændret på kloakledninger på din grund, så kan dette normalt ske uden en byggetilladelse, medmindre der er tale om forurenet jord. Er du i tvivl, så ring til Gribskov Kommune. Vær også her opmærksom på, at det altid skal være en autoriseret kloakmester der renoverer eller ændre på kloakledninger. Der skal sendes en færdigmelding og en tegning af et udførte arbejde til Gribskov Kommune når arbejdet er udført.

Har du fået påbud om at tilslutte dig den offentlige kloak, så står du selv for, at lave ledningsarbejdet fra dit hus hen til den skelbrønd som Gribvand Spildevand etablerer. Kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester og skal færdigmeldes til Gribskov Kommune, hvorefter Gribvand Spildevand vil sende regning ud for tilslutningsbidraget.

Her kan du finde en liste over autoriserede kloakmestre