Dokumentationskrav for udenlandske statsborgere

Hvis du er udenlandsk statsborger, opholder dig lovligt i Danmark og ønsker at blive gift i landet, så skal du kunne vise Borgerservice disse dokumenter:

• Pas og eventuelt gyldigt visum, hvis du kommer fra et visumpligtigt land

• Civilstandsattest fra dit bopælsland. En civilstandsattest viser om en person for eksempel er ugift, gift, separeret eller enke/enkemand

• Skilsmissedom, som er gyldig ifølge domstolene i det land, hvor skilsmissen er udstedt

• Dødsattest for tidligere ægtefælle, hvis du er enke eller enkemand

Borgerservice skal se alle originale dokumenter. Alle udenlandske dokumenter skal være oversat til dansk eller engelsk af en autoriseret translatør.