COVID-19 / Coronavirus

På denne side kan du finde information og vejledninger fra Gribskov Kommune om coronavirus.

Opdateret 24. november 2020

NB: Der skal nu også bruges mundbind ved besøg på Jobcenteret og i Borgerservice

Gribskov Kommunes incidens tal er den 24. november 2020 på 97.7 svarende til 40 smittede over de seneste 7 dage. Det betyder, at kommunen er i bekymringszonen i henhold til seruminstituttets måde at beregne smittetal. Gribskov Kommunes beredskabsgruppe følger fortsat situationen nøje og alle opfordres fortsat til at være særligt opmærksomme på de gældende retningslinjer: hold afstand, vask hænder hyppigt og begræns social kontakt.

Macro alias: IFrame

Gribskov Kommune følger udviklingen af Coronavirus og myndighedernes anbefaling. 

Læs seneste nyt og myndighedernes anbefalinger på Coronasmitte.dk

 Til virksomheder

Status på smittede i Gribskov Kommune

Status på smitte med ny Coronavirus/Covid-19 i Gribskov Kommune

 

Lokale smittetilfælde
Det er desværre en del af den nye hverdag med Corona, at vi løbende ser isolerede lokale smittetilfælde på kommunens på skoler, dagtilbud, plejecentre med videre. Kommunen følger hvert tilfælde nøje. Når der opstår bekræftet smitte med Covid19, følger vi sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til hjemsendelse af berørte børn og medarbejdere. Vi sætter ligeledes straks testprocedure og smitteopsporing i gang.


På denne side vil du fremover kunne se de smittetilfælde, som registreres på kommunens borgerrettede arbejdspladser og institutioner.


Hvert tilfælde registreres på den dato hvor der er testet positiv for Covid19, sted og hvilken af Gribskov Kommunes institutioner/arbejdspladser det drejer sig om.

23. November

Skt. Helene Skole har hjemsendt en 8. klasse. Der iværksættes foreløbigt nødundervisning frem til 26.11

Gilbjergskolen, Blistrup har hjemsendt en 8. klasse, samt 10 andre elever, som har haft undervisning samen med klassen. Der iværksættes nødundervisning fra mandag og i første omgang til og med torsdag.

 

21. November
Flere skoler har enkeltstående tilfælde af elever, som er testet positiv med Covid-19:

Skt. Helene Skole har hjemsendt  I.B  og I.B2 samt fem elever som” nære kontakter” pga. nær kontakt i bussen. Der iværksættes foreløbigt nødundervisning frem til 23.11.
Skt. Helene Skole har desuden hjemsendt 9 klasse. Der iværksættes foreløbigt nødundervisning frem til 25.11

Nordstjerneskolen har hjemsendt 7. klasse. Der iværksættes foreløbigt nødundervisning frem til 25.11

Gilbjergskolen, Blistrup har hjemsendt 5.A. Der iværksættes nødundervisning fra i morgen mandag og i første omgang til og med torsdag.

 

16. november
Der er flere nye smittetilfælde på skoleområdet:

Gilbjergskolen
3C, én elev er konstateret positiv med Covid 19. Klassen og 5 medarbejdere er hjemsendt. Der er etableret nødundervisning frem til torsdag  (eleven var sidst i skole fredag).
9X,  én elev er konstateret positiv. Klassen er hjemsendt og der er etableret nødundervisning.
 4x, 4y, 4z. er også hjemsendt. Der iværksættes nødundervisning foreløbigt frem til 19.11

Sankt Helene, Vejby:
En elev i samordnet indskoling er konstateret positiv. Den samordnede indskoling (ca. 24 elever) og berørte medarbejdere er hjemsendt. Der iværksættes nødundervisning. 

Status
Alle test er indtil videre negative og klasserne er i normal drift igen fra fredag den 20. november,

12. November
En medarbejder på Helsingegården er positiv for Covid-19.

Status
Medarbejderen har sidst været på arbejde i lørdags, og har været sygemeldt fra i søndags. 34 borgere, som bor på de to stier hvor medarbejderen har haft sin gang, bliver nu testet. Desuden bliver alle medarbejdere, som har været på Helsingegården siden fredag d. 6.11 testet.

12. november
Der er konstateret et nyt tilfælde af covid-19 i en 6. klasse på Bjørnehøjskolen.

Status
Hele klassen og berørte medarbejdere er sendt hjem, med opfordring til at blive testet. Der etableres nødundervisning hurtigst muligt.

10. november
To medarbejdere på Skovsminde omsorgscenter er konstateret smittet med Covid 19. Desuden er to medarbejdere fra plejen testet positiv. Smitteopsporing med videre er gennemført.

Status
Alle relevante medarbejdere og borgere er blevet testet og der er foreløbigt ikke fundet yderligere smitte.

10. november 
Der er konstateret et tilfælde af covid-19 i 3.b på Bjørnehøjskolen.

Status:
Både 3.b og 3.c, er blevet sendt hjem, da der er undervisning på tværs af årgangen, og alle derfor må betragtes som nærkontakter. Medarbejderne i de to klasser er ligeledes hjemsendt til test.. Der er etableret nødundervisning for de berørte klasser.

10. november
Der er konstateret et nyt tilfælde af covid-19 i på 8 årgang på Gilbjergskolen.

Status
Hele klassen er sendt hjem, med opfordring til at blive testet

Fredag den 6. november
En elev fra 7. klasse på Gilbjerskolen er testet positiv med Covid19. Eleven har sidst været i skole mandag den 2. november.

Status
Størstedelen af elever og medarbejdere er tilbage, ganske få afventer fortsat svar på test. Der har ikke iværksat nødundervisning, da der kun var tale om en dag, men eleverne har fået opgaver hjemme.

Søndag den 1. november
Et barn i børnehaven Bjørnegården er testet positiv med Covid19. Barnet har været symptomfrit og har sidst været i børnehave onsdag den 28. oktober.

Status
Børnehaven er åben og i normal drift igen.

Fredag den 23. Oktober 
En elev fra 6. klasse på Gilbjergskolen er testet positiv med Covid 19. Eleven har været i isolation og det har ikke været nødvendigt at lave andre foranstaltninger.

Onsdag den 30. September
En medarbejder i Helhedsplejen i Helsinge er testet positiv med Covid19.
Status:
Alle berørte borgere er testet.  

Mandag den 21. September

En medarbejder er testet positiv for covid-19 på Skovsminde Plejecenter. Der er iværksat test af alle medarbejdere og borgere.

Status 25. september
Alle borgere er testet negative. Der er endnu ikke svar fra alle medarbejdernes test, men indtil nu er der ikke flere, der er testet positiv med covid-19.

Fredag den 18. september

En elev fra 6. årgang på Gilbjergskolen, afdeling Blistrup, er blevet testet positiv for COVID19. Eleven fik symptomer fredag den 11. september og har ikke været i skole siden. Da begge 6 klasser har været på lejrskole i forrige uge, er hele årgangen (30 elever) samt 3 medarbejdere hjemsendt med henstilling om at blive testet.

Status 24. september
Alle børn og medarbejdere i den ene 6. klasse er testet negative. Der er normal klasseundervisning fra torsdag den 24.09.2020. I den anden 6. klasse, mangler der testsvar fra 8 elever. Skolen forventer at genoptage normal klasseundervisning fra fredag den 25.09.2020.

 

En elev fra en 7. klasse på Gilbjergskolen er blevet testet positiv for COVID19. Den pågældende klasse er blevet hjemsendt med henstilling om at blive testet.

Status 24. september
Der mangler testvar fra 6 elever. Alle medarbejdernes testsvar er negative. Klasseundervisning genoptages fra fredag den 25.09.2020

Tirsdag den 15. september

En elev er testet positiv for coronavirus på Sankt Helene skole, Vejbyafdelingen. 16 børn er blevet hjemsendt samt de fem medarbejdere, som har været i klassen.
Status
Alle tre klasser er genåbnet mandag den 21. september. Der er ikke fundet nye smittetilfælde.

Fredag den 11. September
Elverhøjen, LM’s Børnehus og Tingbakkens Børnehus (afdeling Esbønderup Børnehus), er tilbage på normal drift 

 

 

Nye restriktioner og brug af mundbind

I forbindelse med det stigende smittetal i oktober, har myndighederne indført nye restriktioner.

Brug af mundbind

Fra 29. oktober 2020 indføres krav om brug af mundbind eller visir flere steder end hidtil. Det gælder blandt andet Borgerservice, jobcentre, sundheds- og ældreområdet, kulturinstitutioner som bibliotekerne samt idræts- og foreningsfaciliteter. 

Hold øje med skiltningen når de besøger kommunale bygninger, hvor det vil fremgå hvis der skal bæres mundbind.

Kravet gælder kun de lokaler, som offentligheden har adgang til.

Der er ikke krav om at forældre bærer mundbind eller visir, når de afleverer eller henter børn i dagtilbud eller skole. Det bliver dog drøftet med myndighederne lige nu og forventes at blive et krav snarest. Medarbejderne på dagtilbud og skoleområdet kan anvende visir, når de selv ønsker det. 

Kravet om mundbind gælder heller ikke ved levering af ydelser i borgerens eget hjem.

Se plakat med kort gennemgang af restriktionerne her og print den eventuelt til eget brug.

 

Gratis mundbind 

Har du meget få penge, og derfor svært ved at betale for mundbind til brug i det omfang det nu kræves? Så kan du få udleveret mundbind på ét af følgende tre steder i kommunen. Enten på vores Jobcenter, i Gillelejehuset eller i Borgerservice.

Personer som kan få udleveret mundbind, kan f.eks. være personer på kontanthjælp, integrationsydelse, pensionister, socialt udsatte på herberger, krisecentre og tilsvarende tilbud. Sundhedsmyndighederne anbefaler ikke brug af mundbind til børn under 12 år.

 

På jobcenteret

Du kan kun hente gratis mundbind på Jobcenteret, hvis du er på kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse eller uddannelseshjælp.

Jobcenteret ligger på Bymosevej 4 i Helsinge. Her kan du få udleveret mundbind ved hovedindgangen disse dage:

Mandag = 9:00 – 11:00
Tirsdag = 10:00 – 11:30
Onsdag = 9:00 – 11:00
Torsdag = 10:00 – 11:30
Fredag = 9:00 – 11:00

Hvis du er bosiddende i Gilleleje, så kan du hente mundbind i Gillelejehuset, jf. nedenfor.

 

Gillelejehuset

Gillelejehuset ligger på Birkevang 214. Her kan du få udleveret mundbind ved hovedindgangen mellem klokken 9 og 11 alle hverdage fra tirsdag 25. august 2020.

 

I Borgerservice

Er du ikke blandt de fire grupper nævnt ovenfor, men har du alligevel svært ved at betale mundbind til brug i offentlig transport? Så kan du i stedet bestille tid på www.gribskov.dk og hente mundbind i Borgerservice på Rådhusvej 3 i Helsinge efter aftale. Det er ikke muligt at få udleveret mundbind uden aftale.

Bestil tid her

Telefontider

Træning og aktivitet

Træning og aktivitet

Genoptræning i Gribskov Altiden er nu igen i fuld drift.

Det betyder, at alle vanlige aktiviteter er genoptaget – genoptræning, gruppeforløb og rehabilitering.

Vi gør alt for at overholde myndighedernes anbefalinger i forhold til at hindre smittespredning. Vi er derfor meget opmærksomme på hygiejne og afstand. Blandt andet foregår holdaktiviteter på mindre hold, så der er den fornødne afstand mellem deltagerne, og alle vil ved ankomst blive adspurgt om eventuelle symptomer på smitte inden indgang.

Selvtræningsordningen:
Udvalget for Ældre, social og sundhed har på Udvalgsmøde den 8. september besluttet at forlænge lukkeperioden for adgang til plejecentrenes træningsfaciliteter for selvtrænerne.

Dette betyder, at centrene ikke kan benyttes mere i 2020 og ind i foråret 2021.

Udvalget vil i foråret 2021 tage stilling til Covid-19- situationen og vurdere, om der er mulighed for selvtræning igen på plejecentrene.

Det indbetalte kontingent vil blive tilbagebetalt.

Alle borgere, der har betalt for selvtræningen i begyndelsen af året vil få information i e-boks om forlængelsen af lukningen.

Kommunen opfordrer borgerne til at søge andre muligheder for træning, eksempelvis:

- foreningsfitness https://www.dgi.dk/fitness/fitness ,
- ”Gribskov går sammen” - find det på Facebook
- eller fitness i det fri med inspiration fra Naturstyrelsen: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/naturfitness/

 

Isolationsbolig

Isolationsbolig

Er du testet positiv for Corona-virus (COVID-19) og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem, så kan kommunen hjælpe med et ophold i en såkaldt isolationsfacilitet - en bolig uden for hjemmet.

Målgruppen er voksne, selvhjulpne borgere, der er konstateret smittet med COVID-19, og som bor med:

 • mange personer på et lille areal uden optimal rumadskillelse
 • én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af kognitiv funktionsnedsættelse, eller
 • én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

Du kan kontakte Gribskov Kommune på telefon 7249 6085, hvis du opfylder betingelserne og ønsker at blive visiteret til en isolationsfacilitet.

Børn og unge under 18 år, der er konstateret smittet med COVID-19 kan kun visiteres til ophold på isolationsbolig i følge med en voksen fra samme husstand.

Der er en egenbetaling for forplejning på op til 150 kr. pr. døgn.

Praktisk og vigtig information: Du skal dokumentere at du er i målgruppen for ordningen og vi skal derudover have dine kontaktoplysninger. Vi samarbejder om at løfte opgaven med andre kommuner og du skal derfor ved visitation til en isolationsbolig acceptere at dine oplysninger deles med en anden kommune. Når vi har fået de nødvendige oplysninger og dokumentation får du som udgangspunkt en afgørelse mundtlig. Du kan bede om at få afgørelsen skriftlig, men der er ikke klagemulighed på afgørelsen om visitation til en isolationsbolig.

Hold dig opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hold dig opdateret på coronasmitte.dk

Sociale tilbud

Besøg på sociale tilbud

Besøg kan kan fortsat næsten foregå som før corona.
Vi skal stadig huske at holde afstand og holde god håndhygiejne, før, under og efter besøg.

Vi henstiller dog til, at besøg foregår udendørs, når vejret tillader det.

Hvis der opstår et lokalt udbrud af Covid-19 – virus på et botilbud, vil der midlertidigt være besøgsrestriktioner igen, så smitten ikke spreder sig til besøgende og det øvrige samfund. Du kan få mere information om dette hos det enkelte botilbud, i tilfælde af udbrud.

Hvis du vil vide mere, kan du læse et orienteringsbrev fra Social og ældreministeriet.

 

Plejecentre

Besøg på plejecentre under COVD 19

Besøg skal gennemføres på en forsvarlig måde.

I Gribskov Kommune er der mulighed for besøg på plejecentrene. Men det sker ud franogle forsigtighedsprincipper for at passe på beboerne og for at have styr på eventuel smitteopsporing.

 Ved besøg:

 • Du skal have været rask uden tegn på feber, øget træthed, hovedpine, hoste, almen utilpashed, muskelsmerter mv i mindst 48 timer
 • Bekræft dit besøg til personalet, op til eller når du ankommer, så vi ved, hvem der kommer på besøg. Ved samme lejlighed kan vi udlevere mundbind. Dette kan forebygge smitte og lette sporingsarbejdet ved et eventuelt udbrud og forbereder borgeren og personalet på besøget.
 • Hvis der er i tvivl om hvordan besøget kan foregå opfordrer vi til at du aftaler med plejecenteret hvordan dette bedst kan foregå.
 • Vi opfordrer til, at besøg fortsat i stor stil foregår udendørs hvis muligt – her er smitterisikoen mindre for alle. Alternativt henstiller vi til, at besøget foregår i borgers bolig og ikke på indendørs fællesarealer.
 • Afstandskravene i boligen skal respekteres. Er I flere end 2-3 stykker, så ryk udenfor.
 • Benyt kun toilettet i boligen og gør rent efter dig
 • Alle pårørende skal bære mundbind under besøgene. Mundbind kan udleveres af plejecenteret
 • Der udføres håndhygiejne før, under og efter besøg
 • Der holdes afstand til borgere og personale
 • Undgå at røre ved flere ting end nødvendigt i boligen og plejecenteret.

Ved evt. smitteudbrud på plejecenteret forventes det, at pårørende, som har været inde på plejecenteret i forbindelse med udbruddet, lader sig teste ligesom medarbejderne. Der kan være tale om flere tests med ca. en uges mellemrum.

Ved smitteudbrud kan hele eller dele af plejecenteret få besøgsrestriktioner.

Kritisk syge vil altid kunne få besøg efter aftale.

Pårørende og medarbejdere opfordres til at bruge appen Smitte I Stop

Kommunale plejecentre: Læs mere på PlejeGribskovs hjemmeside

For selvtrænere, der plejer at benytte plejecentrenes faciliteter:

Udvalget for Ældre, social og sundhed har på Udvalgsmøde den 8. september besluttet at forlænge lukkeperioden for adgang til plejecentrenes træningsfaciliteter for selvtrænerne.

Dette betyder, at centrene ikke kan benyttes mere i 2020 og ind i foråret 2021. Udvalget vil i foråret 2021 tage stilling til Covid-19- situationen og vurdere, om der er mulighed for selvtræning igen på plejecentrene.

Det indbetalte kontingent vil blive tilbagebetalt. Alle borgere, der har betalt for selvtræningen i begyndelsen af året vil få information i e-boks om forlængelsen af lukningen.

Kommunen opfordrer borgerne til at søge andre muligheder for træning, eksempelvis:

- Foreningsfitness: https://www.dgi.dk/fitness/fitness 
- ”Gribskov går sammen” - find det på Facebook 
- eller fitness i det fri med inspiration fra Naturstyrelsen: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/naturfitness/

 

 

Dagtilbud og skoler

 

Mundbind i skole og dagtilbud

Det er ikke et krav fra myndighedernes  side, at forældre skal bære mundbind når de aflevere og henter børn, men myndighederne anbefaler fortsat at forældrenes tilstedeværelse i institution eller skolen begrænses mest muligt.

Medarbejdere i dagtilbud og skoler har fået ret til at anvende visir i arbejdstiden, såfremt pågældende ønsker dette. Det er dermed op til den enkelte medarbejder, om de vil bruge viser.

 Rejser til udlandet

I forbindelse med rejser til udlandet henstiller Gribskov Kommune til, at Udenrigsministeriets rejsevejledning følges. 

Ny rejsevejledning ændrer regler for selvisolation

Udenrigsministeriet ændrer fra december myndighedernes anbefaling om selvisolation, hvis man har rejst et sted, hvor rejser frarådes. I dag skal man gå 14 dage i isolation, når man er kommet hjem fra et såkaldt 'orange land'. Det bliver fra december sat ned til 10 dage, men kan forkortes yderligere, hvis man tager en coronatest og får et negativt svar. Testen skal ifølge anbefalingen tages fire dage efter hjemkomst.

Ministeriet arbejder desuden på en regional model for rejsevejledninger, så der kan rejses til områder med lavt smittetal, frem for nu, hvor hele landet er ”orange”.

Se rejsevejledningen her

 Dagpenge ved hjemsendelse af børn

Forældre kan nu søge om dagpenge, hvis de skal passe deres børn under 14 år, der er sendt hjem efter at have været nær kontakt til eller flere personer, der er smittet med COVID-19, eller hvis barnet selv er smittet. Det gælder for børn, der er hjemsendt eller testet positiv i perioden fra den 29. september 2020 til og med den 31. december 2020. Læs mere her

 

 

 

Særligt fokus på børn i udsatte positioner

Langt de fleste børn og unge og deres familier håndterer de vilkår, der er under Coronaepidemien uden større problemer. Men for nogle giver nedlukningen og den ændrede hverdag særlige udfordringer. Gribskov Kommunes ledere og medarbejdere har i denne tid derfor ekstra fokus på trivslen blandt dem, som er i mere udsatte positioner.

Hvis du har brug for vejledning og rådgivning i forbindelse med dit barns trivsel, kan du altid kontakte lederen på dit barns skole eller dagtilbud. De vil enten vejlede dig eller henvise dig til andre ressourcepersoner efter behov.  

 

Legeaftaler og lignende

Vi opfordrer til, at man følger anbefalingerne om børns samvær med andre børn. Se mere her

Film til børn

Vask hænder for børn

 

Vask hænder Rap

  

Vask hænder sang (varer 1 minut)

Vejledning til ledere af private dagtilbud, privatskoler, efterskoler og kost-og friskoler

Vejledning til ledere af private dagtilbud, privatskoler, efterskoler og kost-og friskoler

 

Gribskov Kommunes sundhedspleje står til rådighed for rådgivning og sparring i forbindelse med lokale udbrud at Corona/Covid-19 virus. Det gælder også i weekenderne. Muligheden for vejledning gælder alle offentlige og private tilbud indenfor børne-og undervisningsministeriets område. Tilbuddet omfatter ikke privatpersoner.

Kontakt i hverdagene

I hverdagene er det områdets normale sundhedsplejerske, som kontaktes:

 

Ann-Sophie     

 7249 7153

Distrikt: Dronning Mølle, Esrum/Esbønderup. 

Helle

7249 7075

Distrikt: Ramløse, Helsinge N, 

Inge

7249 7067

Distrikt: Annisse 

Linette

7249 7076

Distrikt: Vejby og Tisvilde

Lisbeth

7249 7070

Distrikt: Græsted og Alme 

Lise

7249 7203

Distrikt: Gilleleje Vest 

Maria

7249 7073

Distrikt: Helsinge og Kagerup, 

Marianne

7249 7068

Distrikt: Helsinge Ø 

Rikke

7249 7071

Distrikt: Gilleleje Øst 

Trine

7249 7063

Distrikt: Blistrup, Smidstrup, Søborg og Munkerup

Kontakt i weekender
Teamleder Trine Brøndmark
Tlf.  72497066, eller på mail:  tbroe@gribskov.dk

 

 

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen tilbyder vanlig sundhedspleje til småbørn i alderen 0-1 år, men under skærpede hygiejnemæssige regler.
Sundhedsplejen kan kontaktes telefonisk på tlf. 7249 7066

 

Læs mere om sundhedsplejen

Gode råd til gravide

Misbrugsbehandling

Læs mere om Rusmiddelcenter Gribskov

Gribskov Kommune gennemfører fortsat behandling for misbrug. Behandlingstilbud og muligheder er tilpasset sundhedsstyrelsens retningslinjer og der kan være tilbud, som ikke gennemføres i øjeblikket eller gennemføres på en anden måde. Er du i behandling eller ønsker at høre mere om misbrugsbehandling, kontakt:

Rusmiddelcenter Gribskov - Behandling og Rådgivning, Parkvænget 20D, 1. sal, 3200 Helsinge. tlf. 72 49 60 90, e-mail: misbrugsbehandling@gribskov.dk

Biblioteker
Fra og med onsdag 12. august kan du igen besøge bibliotekerne i Helsinge, Græsted og Gilleleje, selvom der ikke er personale tilstede.
Præcis som før coronanedlukningen vil der være adgang alle dage fra kl. 8 til 22. I Helsinge og Græsted skal du bruge sundhedskort og pinkode for at komme ind. I Gilleleje er der fri adgang. I den betjente åbningstid er der fri adgang for alle også i Helsinge og Græsted.

Tisvilde afhentningsbibliotek er desværre fortsat lukket.
 
Affald og Genbrugsstationer

Indsamling af dagrenovation fortsætter som sædvanligt. 

 

Genbrugsstationerne er åbne 

Gribskovs to genbrugsstationer er åbne med almindelige åbningstider. Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at det er forsvarligt at holde genbrugsstationerne åbne med følgende vilkår:

 • Du skal medbringe handsker
 • Du skal vide, hvor du skal aflevere dine ting på pladsen
 • Du skal holde afstand, så der kun er en person ved en container ad gangen
 • Du skal medbringe egen skovl.
 • Du skal blive i din bil, til det er din tur.  

Læs vilkår og se trafikregulering ved genbrugsstationerne

Ingen kompost

På grund af situationen med coronavirus er det ikke muligt at afhente kompost på genbrugsstationerne.

Forebyg smitte

Vi skal passe ekstra på de svageste og ældste i vores samfund i en tid, hvor en del danskere kan være smittet med coronavirus.

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Begræns fysisk kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring
 • Ældre og kronisk syge - hold afstand og bed andre tage hensyn
 • Undgå forsamlinger, også privat.
 • Hvis du vil hjælpe, med f.eks. indkøb, så stil varerne uden for døren.
 • Skift besøg ud med telefon, videochats eller sociale medier.

 

Er du ældre eller kronisk syg?

Undgå større forsamlinger. Hold afstand - bed andre tage hensyn. Undgå fysisk kontakt - husk det er ok at sige nej til sociale sammenkomster. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit - og overvej handsker når du går ud.

Information på andre sprog/Information in foreign languages

Information på andre sprog/Information in foreign languages

Read about coronavirus in English

 

Udlændinge- og integrationsministeren er gået sammen med Boligministeren om en oplysningsindsats målrettet udlændinge, der ikke kan forstå myndighedernes retningslinjer om coronavirus/COVID-19. De centrale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet er derfor oversat til en lang række sprog. Du kan klikke dig ind på de forskellige sprog via dette link: Information

DRC Dansk Flygtningehjælp har iværksat en oplysningskampagne, støttet af Novo Nordisk Fonden, som skal sikre, at flygtninge og indvandrere får korrekt og nødvendig information om Covid-19. De har bl.a. oprettet en telefonisk hotline, der kan rådgive og besvare spørgsmål om Covid-19 på 25 sprog. Herudover har de oprettet en hjemmeside med myndighedernes vigtigste anbefalinger og centrale meddelelser oversat til udvalgte sprog, samt en chatfunktion, som målgruppen kan skrive til og få svar på spørgsmål - på deres eget sprog. Se siden her: Dansk Flygtningehjælps Coronaside