COVID-19 / Coronavirus

På denne side kan du finde information og vejledninger fra Gribskov Kommune om coronavirus.

Opdateret 25. september 2020

 

Gribskov Kommunes incidens tal er den 25. september 2020 på 37 svarende til 15 smittede over de seneste 7 dage. Det betyder at Kommunen nu er i bekymringszone i henhold til seruminstituttets måde at beregne smittetal. Gribskov Kommunes beredskabsgruppe følger situationen nøje. Gribskov Kommune er ikke underlagt yderligere restriktioner, men opfordrer alle til at være særligt opmærksomme på de gældende retningslinjer: hold afstand, vask hænder hyppigt og begræns social kontakt.

Følg udviklingen her på siden.

Gribskov Kommune følger udviklingen af Coronavirus og myndighedernes anbefaling. 

Læs seneste nyt og myndighedernes anbefalinger på Coronasmitte.dk

 

Status på smittede i Gribskov Kommune

Status på smitte med ny Coronavirus/Covid-19 i Gribskov Kommune

Lokale smittetilfælde
Det er desværre en del af den nye hverdag med Corona, at vi løbende ser isolerede lokale smittetilfælde på kommunens på skoler, dagtilbud, plejecentre med videre. Kommunen følger hvert tilfælde nøje. Når der opstår bekræftet smitte med Covid19, følger vi sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til hjemsendelse af berørte børn og medarbejdere. Vi sætter ligeledes straks testprocedure og smitteopsporing i gang.


På denne side vil du fremover kunne se de smittetilfælde, som registreres på kommunens arbejdspladser og institutioner.


Hvert tilfælde registreres på den dato hvor der er testet positiv for Covid19, sted (Hvilken af Gribskov Kommunes institutioner/arbejdspladser), antal smittede og status.

Mandag den 21. September

En medarbejder er testet positiv for covid-19 på Skovsminde Plejecenter. Der er iværksat test af alle medarbejdere og borgere.

Status 25. september
Alle borgere er testet negative. Der er endnu ikke svar fra alle medarbejdernes test, men indtil nu er der ikke flere, der er testet positiv med covid-19.

Fredag den 18. september

En elev fra 6. årgang på Gilbjergskolen, afdeling Blistrup, er blevet testet positiv for COVID19. Eleven fik symptomer fredag den 11. september og har ikke været i skole siden. Da begge 6 klasser har været på lejrskole i forrige uge, er hele årgangen (30 elever) samt 3 medarbejdere hjemsendt med henstilling om at blive testet.

Status 24. september
Alle børn og medarbejdere i den ene 6. klasse er testet negative. Der er normal klasseundervisning fra torsdag den 24.09.2020. I den anden 6. klasse, mangler der testsvar fra 8 elever. Skolen forventer at genoptage normal klasseundervisning fra fredag den 25.09.2020.

 

En elev fra en 7. klasse på Gilbjergskolen er blevet testet positiv for COVID19. Den pågældende klasse er blevet hjemsendt med henstilling om at blive testet.

Status 24. september
Der mangler testvar fra 6 elever. Alle medarbejdernes testsvar er negative. Klasseundervisning genoptages fra fredag den 25.09.2020

Tirsdag den 15. september

En elev er testet positiv for coronavirus på Sankt Helene skole, Vejbyafdelingen. 16 børn er blevet hjemsendt samt de fem medarbejdere, som har været i klassen.
Status
Alle tre klasser er genåbnet mandag den 21. september. Der er ikke fundet nye smittetilfælde.

Fredag den 11. September
Elverhøjen, LM’s Børnehus og Tingbakkens Børnehus (afdeling Esbønderup Børnehus), er tilbage på normal drift 

 

 

Offentlig transport

Offentlig transport

Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig til den offentlige transport. Blandt andet, hvis du skal med Movias gule busser og Flextrafik.

Fra lørdag den 22. august, er det et krav at der bæres mundbind i offentlig transport. Visse persongrupper kan være undtaget bl.a. børn under 12 år. 

Alle, der bruger sygetransport og er visiteret FlexTrafik, skal bærer mundbind under transporten. Der kan tilbydes gratis mundbind til de passagerer, der ikke selv har medbragt et mundbind. 

 

Gratis mundbind til offentlig transport

Har du meget få penge, og har du derfor svært ved at betale mundbind til brug i offentlig transport? Så kan du få udleveret mundbind på ét af følgende tre steder i kommunen. Enten på vores Jobcenter, i Gillelejehuset eller i Borgerservice.

Personer som kan få udleveret mundbind, kan f.eks. være personer på kontanthjælp, integrationsydelse, pensionister, socialt udsatte på herberger, krisecentre og tilsvarende tilbud. Sundhedsmyndighederne anbefaler ikke brug af mundbind til børn under 12 år.

 

På jobcenteret

Du kan kun hente gratis mundbind på Jobcenteret, hvis du er på kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse eller uddannelseshjælp.

Jobcenteret ligger på Bymosevej 4 i Helsinge. Her kan du få udleveret mundbind ved hovedindgangen disse dage:

Mandag = 9:00 – 11:00
Tirsdag = 10:00 – 11:30
Onsdag = 9:00 – 11:00
Torsdag = 10:00 – 11:30
Fredag = 9:00 – 11:00

Hvis du er bosiddende i Gilleleje, så kan du hente mundbind i Gillelejehuset, jf. nedenfor.

 

Gillelejehuset

Gillelejehuset ligger på Birkevang 214. Her kan du få udleveret mundbind ved hovedindgangen mellem klokken 9 og 11 alle hverdage fra tirsdag 25. august 2020.

 

I Borgerservice

Er du ikke blandt de fire grupper nævnt ovenfor, men har du alligevel svært ved at betale mundbind til brug i offentlig transport? Så kan du i stedet bestille tid på www.gribskov.dk og hente mundbind i Borgerservice på Rådhusvej 3 i Helsinge efter aftale. Det er ikke muligt at få udleveret mundbind uden aftale.

Bestil tid her

Telefontider

Træning og aktivitet

Træning og aktivitet

Genoptræning i Gribskov Altiden er nu igen i fuld drift.

Det betyder, at alle vanlige aktiviteter er genoptaget – genoptræning, gruppeforløb og rehabilitering.

Vi gør alt for at overholde myndighedernes anbefalinger i forhold til at hindre smittespredning. Vi er derfor meget opmærksomme på hygiejne og afstand. Blandt andet foregår holdaktiviteter på mindre hold, så der er den fornødne afstand mellem deltagerne, og alle vil ved ankomst blive adspurgt om eventuelle symptomer på smitte inden indgang.

Selvtræningsordningen:
Udvalget for Ældre, social og sundhed har på Udvalgsmøde den 8. september besluttet at forlænge lukkeperioden for adgang til plejecentrenes træningsfaciliteter for selvtrænerne.

Dette betyder, at centrene ikke kan benyttes mere i 2020 og ind i foråret 2021.

Udvalget vil i foråret 2021 tage stilling til Covid-19- situationen og vurdere, om der er mulighed for selvtræning igen på plejecentrene.

Det indbetalte kontingent vil blive tilbagebetalt.

Alle borgere, der har betalt for selvtræningen i begyndelsen af året vil få information i e-boks om forlængelsen af lukningen.

Kommunen opfordrer borgerne til at søge andre muligheder for træning, eksempelvis:

- foreningsfitness https://www.dgi.dk/fitness/fitness ,
- ”Gribskov går sammen” - find det på Facebook
- eller fitness i det fri med inspiration fra Naturstyrelsen: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/naturfitness/

 

Isolationsbolig

Isolationsbolig

Er du testet positiv for Corona-virus (COVID-19) og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem, så kan kommunen hjælpe med et ophold i en såkaldt isolationsfacilitet - en bolig uden for hjemmet.

Målgruppen er voksne, selvhjulpne borgere, der er konstateret smittet med COVID-19, og som bor med:

 • mange personer på et lille areal uden optimal rumadskillelse
 • én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af kognitiv funktionsnedsættelse, eller
 • én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

Du kan kontakte Gribskov Kommune på telefon 7249 6085, hvis du opfylder betingelserne og ønsker at blive visiteret til en isolationsfacilitet.

Børn og unge under 18 år, der er konstateret smittet med COVID-19 kan kun visiteres til ophold på isolationsbolig i følge med en voksen fra samme husstand.

Der er en egenbetaling for forplejning på op til 150 kr. pr. døgn.

Praktisk og vigtig information: Du skal dokumentere at du er i målgruppen for ordningen og vi skal derudover have dine kontaktoplysninger. Vi samarbejder om at løfte opgaven med andre kommuner og du skal derfor ved visitation til en isolationsbolig acceptere at dine oplysninger deles med en anden kommune. Når vi har fået de nødvendige oplysninger og dokumentation får du som udgangspunkt en afgørelse mundtlig. Du kan bede om at få afgørelsen skriftlig, men der er ikke klagemulighed på afgørelsen om visitation til en isolationsbolig.

Hold dig opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hold dig opdateret på coronasmitte.dk

Sociale tilbud

Besøg på sociale tilbud

Besøgsrestriktionerne (besøgsforbud) på sociale botilbud er ophævet pr. 24/6-20

Det betyder, at besøg næsten kan foregå som før corona.
Vi skal stadig huske at holde afstand og holde god håndhygiejne, før, under og efter besøg.

Vi henstiller dog til, at besøg foregår udendørs, når vejret tillader det.

Hvis der opstår et lokalt udbrud af Covid-19 – virus på et botilbud, vil der midlertidigt være besøgsrestriktioner igen, så smitten ikke spreder sig til besøgende og det øvrige samfund. Du kan få mere information om dette hos det enkelte botilbud, i tilfælde af udbrud.

Hvis du vil vide mere, kan du læse et orienteringsbrev fra Social og ældreministeriet.

 

Plejecentre

Besøg på plejecentre under COVD 19

Besøg skal gennemføres på en forsvarlig måde.

I Gribskov Kommune ønsker vi at åbne plejecentrene med nogle forsigtighedsprincipper, da vi stadig har smitte i Nordsjælland. Vi gør dette for at passe på beboerne og for at have styr på smitteopsporing samt hvem der skal testes ved et eventuelt udbrud.

 Ved besøg:

 • Du skal have været rask uden tegn på feber, øget træthed, hovedpine, hoste, almen utilpashed, muskelsmerter mv i mindst 48 timer
 • Bekræft dit besøg til personalet, op til eller når du ankommer, så vi ved, hvem der kommer på besøg. Ved samme lejlighed kan vi udlevere mundbind. Dette kan forebygge smitte og lette sporingsarbejdet ved et eventuelt udbrud og forbereder borgeren og personalet på besøget.
 • Hvis der er i tvivl om hvordan besøget kan foregå opfordrer vi til at du aftaler med plejecenteret hvordan dette bedst kan foregå.
 • Vi opfordrer til, at besøg fortsat i stor stil foregår udendørs hvis muligt – her er smitterisikoen mindre for alle. Alternativt henstiller vi til, at besøget foregår i borgers bolig og ikke på indendørs fællesarealer.
 • Afstandskravene i boligen skal respekteres. Er I flere end 2-3 stykker, så ryk udenfor.
 • Benyt kun toilettet i boligen og gør rent efter dig
 • Alle pårørende skal bære mundbind under besøgene. Mundbind kan udleveres af plejecenteret
 • Der udføres håndhygiejne før, under og efter besøg
 • Der holdes afstand til borgere og personale
 • Undgå at røre ved flere ting end nødvendigt i boligen og plejecenteret.

Ved evt. smitteudbrud på plejecenteret forventes det, at pårørende, som har været inde på plejecenteret i forbindelse med udbruddet, lader sig teste ligesom medarbejderne. Der kan være tale om flere tests med ca. en uges mellemrum.

Ved smitteudbrud kan hele eller dele af plejecenteret få besøgsrestriktioner.

Kritisk syge vil altid kunne få besøg efter aftale.

Pårørende og medarbejdere opfordres til at bruge appen Smitte I Stop

Kommunale plejecentre: Læs mere på PlejeGribskovs hjemmeside

For selvtrænere, der plejer at benytte plejecentrenes faciliteter:

Udvalget for Ældre, social og sundhed har på Udvalgsmøde den 8. september besluttet at forlænge lukkeperioden for adgang til plejecentrenes træningsfaciliteter for selvtrænerne.

Dette betyder, at centrene ikke kan benyttes mere i 2020 og ind i foråret 2021. Udvalget vil i foråret 2021 tage stilling til Covid-19- situationen og vurdere, om der er mulighed for selvtræning igen på plejecentrene.

Det indbetalte kontingent vil blive tilbagebetalt. Alle borgere, der har betalt for selvtræningen i begyndelsen af året vil få information i e-boks om forlængelsen af lukningen.

Kommunen opfordrer borgerne til at søge andre muligheder for træning, eksempelvis:

- Foreningsfitness: https://www.dgi.dk/fitness/fitness 
- ”Gribskov går sammen” - find det på Facebook 
- eller fitness i det fri med inspiration fra Naturstyrelsen: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/naturfitness/

 

 

Dagtilbud og skoler

Status 11. september: 
En person, der har haft tværgående funktion i de tre institutioner Elverhøjen, LM’s Børnehus og Tingbakkens Børnehus (afdeling Esbønderup Børnehus), er blevet testet positiv for Covid19. Derfor skal børn og pædagoger testes i de kommende dage. De berørte børn og pædagoger er sendt hjem. Se mere information her

 

I forbindelse med rejser til udlandet henstiller Gribskov Kommune til, at Udenrigsministeriets rejsevejledning følges. Hvis der rejses til orange lande (de lande hvor udenrigsministeriet fraråder ikke nødvendige rejser til) skal børnene skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. 

Se rejsevejledningen her

 

Tidligere information til forældre om genåbning

Læs information til forældre om genåbning af dagtilbud

Læs information til forældre om genåbning af 0.- til 5. klasse

Information på andre sprog

 Læs vejledning til gradvis genåbning fra Sundhedsstyrelsen

 

 

Særligt fokus på børn i udsatte positioner

Langt de fleste børn og unge og deres familier håndterer de vilkår, der er under Coronaepidemien uden større problemer. Men for nogle giver nedlukningen og den ændrede hverdag særlige udfordringer. Gribskov Kommunes ledere og medarbejdere har i denne tid derfor ekstra fokus på trivslen blandt dem, som er i mere udsatte positioner. Læs mere her

Hvis du har brug for vejledning og rådgivning i forbindelse med dit barns trivsel, kan du altid kontakte lederen på dit barns skole eller dagtilbud. De vil enten vejlede dig eller henvise dig til andre ressourcepersoner efter behov.  

 

Legeaftaler og lignende

Vi opfordrer til, at man følger anbefalingerne om børns samvær med andre børn. Se mere her

Film til børn

Vask hænder for børn

 

Vask hænder Rap

  

Vask hænder sang (varer 1 minut)

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen tilbyder vanlig sundhedspleje til småbørn i alderen 0-1 år, men under skærpede hygiejnemæssige regler.
Sundhedsplejen kan kontaktes telefonisk på tlf. 7249 7066

 

Læs mere om sundhedsplejen

Gode råd til gravide

Misbrugsbehandling

Læs mere om Rusmiddelcenter Gribskov

Gribskov Kommune gennemfører fortsat behandling for misbrug. Behandlingstilbud og muligheder er tilpasset sundhedsstyrelsens retningslinjer og der kan være tilbud, som ikke gennemføres i øjeblikket eller gennemføres på en anden måde. Er du i behandling eller ønsker at høre mere om misbrugsbehandling, kontakt:

Rusmiddelcenter Gribskov - Behandling og Rådgivning, Parkvænget 20D, 1. sal, 3200 Helsinge. tlf. 72 49 60 90, e-mail: misbrugsbehandling@gribskov.dk

Tilbud og virksomheder indenfor social- og sundhedsområdet

Har I spørgsmål om eller behov for værnemidler i forbindelse med coronavrius, kan I kontakte sygeplejefaglig leder i PlejeGribskov Lotte Gille på ldgil@gribskov.dk

Ansatte i Gribskov Kommune

De administrative funktioner er genåbnet mandag den 15. juni. Der vil dog fortsat blive anvendt hjemmearbejde og forskudte mødetidspunkter, for at minimere smitterisikoen. 

Er du i gang med en social- og sundhedsuddannelse?

og har du spørgsmål i relation til coronavirus?

Det er en uvant og ekstraordinær situation for alle og situationen ændrer sig dag for dag. Du kan finde svar på nogle af dine spørgsmål på denne side med spørgsmål og svar.

Biblioteker
Fra og med onsdag 12. august kan du igen besøge bibliotekerne i Helsinge, Græsted og Gilleleje, selvom der ikke er personale tilstede.
Præcis som før coronanedlukningen vil der være adgang alle dage fra kl. 8 til 22. I Helsinge og Græsted skal du bruge sundhedskort og pinkode for at komme ind. I Gilleleje er der fri adgang. I den betjente åbningstid er der fri adgang for alle også i Helsinge og Græsted.

Tisvilde afhentningsbibliotek er desværre fortsat lukket.
 
Affald og Genbrugsstationer

Indsamling af dagrenovation fortsætter som sædvanligt. 

 

Genbrugsstationerne er åbne 

Gribskovs to genbrugsstationer er åbne med almindelige åbningstider. Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at det er forsvarligt at holde genbrugsstationerne åbne med følgende vilkår:

 • Du skal medbringe handsker
 • Du skal vide, hvor du skal aflevere dine ting på pladsen
 • Du skal holde afstand, så der kun er en person ved en container ad gangen
 • Du skal medbringe egen skovl.
 • Du skal blive i din bil, til det er din tur.  

Læs vilkår og se trafikregulering ved genbrugsstationerne

Ingen kompost

På grund af situationen med coronavirus er det ikke muligt at afhente kompost på genbrugsstationerne.

Jobcenter

Jobcentret genåbnet. 

Borgerservice

Rådhuset er genåbnet den 15. juni. Husk at bestille tid på forhånd.

Det er også muligt at ringe til os på 7249 6000.

Forebyg smitte

Vi skal passe ekstra på de svageste og ældste i vores samfund i en tid, hvor en del danskere kan være smittet med coronavirus.

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Begræns fysisk kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring
 • Ældre og kronisk syge - hold afstand og bed andre tage hensyn
 • Undgå forsamlinger, også privat.
 • Hvis du vil hjælpe, med f.eks. indkøb, så stil varerne uden for døren.
 • Skift besøg ud med telefon, videochats eller sociale medier.

 

Er du ældre eller kronisk syg?

Undgå større forsamlinger. Hold afstand - bed andre tage hensyn. Undgå fysisk kontakt - husk det er ok at sige nej til sociale sammenkomster. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit - og overvej handsker når du går ud.

Information på andre sprog/Information in foreign languages

Information på andre sprog/Information in foreign languages

Read about coronavirus in English

 

Udlændinge- og integrationsministeren er gået sammen med Boligministeren om en oplysningsindsats målrettet udlændinge, der ikke kan forstå myndighedernes retningslinjer om coronavirus/COVID-19. De centrale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet er derfor oversat til en lang række sprog. Du kan klikke dig ind på de forskellige sprog via dette link: Information

DRC Dansk Flygtningehjælp har iværksat en oplysningskampagne, støttet af Novo Nordisk Fonden, som skal sikre, at flygtninge og indvandrere får korrekt og nødvendig information om Covid-19. De har bl.a. oprettet en telefonisk hotline, der kan rådgive og besvare spørgsmål om Covid-19 på 25 sprog. Herudover har de oprettet en hjemmeside med myndighedernes vigtigste anbefalinger og centrale meddelelser oversat til udvalgte sprog, samt en chatfunktion, som målgruppen kan skrive til og få svar på spørgsmål - på deres eget sprog. Se siden her: Dansk Flygtningehjælps Coronaside