COVID-19 / Coronavirus

På denne side kan du finde information og vejledninger fra Gribskov Kommune om Coronavirus. Regeringen har forlænget restriktionerne. Restriktionerne gælder foreløbigt frem til d. 7. februar 2021.

Smittede skal i selvisolation. Personer med symptomer og nære kontakter til smittede skal i selvisolation og test. Øvrige kontakter skal ikke i siloation, men være opmærksomme på hygiejne, rengøring, afstand og symptomer hos sig selv og kontakter.

Opdateret 20. januar 2021

 

Gribskov Kommunes incidens tal er den 19. januar 2021 på 217.5 svarende til 89 smittede over de seneste 7 dage.

Gribskov Kommune følger udviklingen af Coronavirus og myndighedernes anbefaling. 

Om vaccination

 Til virksomheder

Status på smittede i Gribskov Kommune

Status på smitte med ny Coronavirus/Covid-19 i Gribskov Kommune

Lokale smittetilfælde 2021
Det er desværre en del af den nye hverdag med Corona, at vi løbende ser isolerede lokale smittetilfælde på kommunens på skoler, dagtilbud, plejecentre med videre. Kommunen følger hvert tilfælde nøje. Når der opstår bekræftet smitte med Covid19, følger vi sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til hjemsendelse af berørte børn og medarbejdere. Vi sætter ligeledes straks testprocedure og smitteopsporing i gang.

På denne side kan du se de smittetilfælde, som registreres på kommunens borgerrettede arbejdspladser og institutioner. Hvert tilfælde registreres på den dato hvor der er testet positiv for Covid19, sted og hvilken af Gribskov Kommunes institutioner/arbejdspladser det drejer sig om.

Opdateret 19. januar 2021:

Dagtilbudsområdet:

Esbønderup Børnehus: Alle børn og medarbejdere er sendt hjem til testning. Forventer at åbne igen fredag.

11. januar
Børnehaven i Birkevang, Gilbjerg Børnehuse: 1 barn er testet positiv for covid-19. Normal drift igen.
LM´s Børnehus: 2 medarbejdere er testet positiv for COVID-19. Normal drift igen.

Skoleområdet:

Alle klassetrin er jævnfør regerigens restriktioner hjemsendt og modtager digital fjernundervisning. Der er nødpasning for 0. til 4. klassetrin.


12. Januar
Gribskolen: En elev i nødpasning fra Gribskolen er testet positiv. Normal drift igen.

Plejeområdet
Opdateres dagligt senest kl.14.00 i forhold til status på antal smittede, som er syge/i isolation på grund af Covid-19:

Trongården:
Borgere: 6
Desværre er en borger med covid gået bort i weekenden.
Medarbejdere:  12 og 3 timelønnede

Helsingegården:
Borgere: 8
Medarbejdere: 3

Bakkebo:
Borgere: 2
Medarbejder: 0

Der er indført besøgsforbud på alle tre plejecentre.

 Sociale tilbud

Borgere: Ingen smittede borgere på sociale tilbud
Medarbejdere: fortsat enkelte medarbejdere, der er smittet.

 

 

 

 

Test for corona

Du kan blive testet i et af testcenter Danmarks testcentre. 

Den 18., 20., 23., 25. og 27. januar fra klokken 10 til 16 kan du også blive testet i Gribskovhallen i Græsted. Her kommer regionens mobile enhed nemlig på besøg og sætter et midlertidigt testcenter op. Det er en PCR-test med svar inden for cirka 48 timer. Der er ikke tidsbestilling her.

Testen foregår inde i hallen og aldersgrænsen er 2 år. Børn under 15 år skal have en voksen med. Husk sundhedskortet

 

Bestil tid og læs mere her

 

Du kan også få foretaget en  Antigentest, såkaldt hurtigtest ved Helsingehallerne, Idrætsvej 21 i Helsinge.

Åbent hverdage: 09.00 til 20.00. Weekender 10.00-19.00

 

Læs mere og se om der er kø, på Falcks hjemmeside

 

Nye restriktioner og brug af mundbind

20. januar

Nye retningslinjer for nære kontakter

Den nye virusvariant B.1.1.7 (den engelske variant) vurderes til at være mere smitsom end de allerede kendte virusvarianter. Derfor skærper Sundhedsstyrelsen nu retningslinjer for nære kontakter
 
De skærpede anbefalinger betyder at:
 • Alle der har opholdt sig inden formeter med en person, der er smittet med ny coronavirus i mere end 15 minutter, skal betragtes som nær kontakt. 
 • Alle nære kontakter skal blive i selvisolation indtil 2. negative testsvar.
 • Hvis man er nær kontakt til én person, som er smittet med en virusvariant som fx B.1.1.7, skal man selvisolere  sig i 14 dage for at hindre smittespredning
Eksponering for smitte over længere periode

Er man nær kontakt til en smittet person, hvor man løbende har været eksponeret for smitte (ofte ved husstandsmitte), skal man testes hurtigst muligt og efterfølgende på dag 4 og dag 6 efter sidste nære kontakt.  Det vil sige én test hurtigst muligt og efterfølgende yderligere to tests på hhv. dag 4 og dag 6 efter man ikke længere er eksponeret for smitte.

Desuden opfordres til øget og skærpet opmærksomhed på at efterleve de generelle, smitteforebyggende anbefalinger om at blive hjemme ved sygdom, god håndhygiejne og rengøring, host og nys i ærmet, begrænsning af fysisk kontakt og holde afstand.

De midlertidige ændringer gælder alle personer, som er nære kontakter til en person, som er testet positiv for ny coronavirus, og er foreløbigt gældende indtil 7 februar 2021.

Ring til Coronaopsporing på tlf. 32320511 for at få rådgivning omkring nære kontakter, selvisolation samt testtidspunkter.

 

6. Januar 2021

 Regeringen og sundhedsmyndighederne har fra 6. januar 2021 skærpet restriktionerne

 Det betyder at:​

 •   forsamlingsforbuddet nedsætte​s fra 10 til 5 personer.
 • Afstandskrav ændres, så anbefalingen nu lyder på to meter mod tidligere énmeter i det offentlige rum.

De administrative medarbejdere arbejder fortsat  hjemmefra. Borgerservice, Jobcenteret og Gilleleje huset er lukket for personligt fremmøde.

 Læs mere om restriktionerne her

 Brug af mundbind  og forsamlingsforbud er forlænget til 28. februar 2021

 

 

 

 

 

 

Hjælp os med at passe på hinanden.

 

Print en plakat og hæng op i din forretning, fælleshus, trappeopgang mv.

 

Træning og aktivitet

Træning og aktivitet fortsætter

Træning gennemføres fortsat

Vi gør alt hvad vi kan for at overholde myndighedernes anbefalinger i forhold til at hindre smittespredning.  Blandt andet foregår holdaktiviteter på mindre hold, så der er den fornødne afstand mellem deltagerne, og alle vil ved ankomst blive adspurgt om eventuelle symptomer på smitte inden indgang.

Alle  trænings-redskaberne bliver rengjort  grundigt hver gang, de har været brugt. Kontaktpunkter bliver rengjort flere gange dagligt.

Når du kommer til træning, så husk at overholde myndighedernes retningslinjer for håndhygiejne og afstand. Du skal bære mundbind ved ankomst, men ikke under selve træningen.

Selvtræningsordningen:
Udvalget for Ældre, social og sundhed har på Udvalgsmøde den 8. september besluttet at forlænge lukkeperioden for adgang til plejecentrenes træningsfaciliteter for selvtrænerne.

Dette betyder, at centrene ikke kan benyttes mere i 2020 og ind i foråret 2021.

Udvalget vil i foråret 2021 tage stilling til Covid-19- situationen og vurdere, om der er mulighed for selvtræning igen på plejecentrene.

Det indbetalte kontingent vil blive tilbagebetalt.

Alle borgere, der har betalt for selvtræningen i begyndelsen af året vil få information i e-boks om forlængelsen af lukningen.

Kommunen opfordrer borgerne til at søge andre muligheder for træning, eksempelvis:

- foreningsfitness https://www.dgi.dk/fitness/fitness ,
- ”Gribskov går sammen” - find det på Facebook
- eller fitness i det fri med inspiration fra Naturstyrelsen: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/naturfitness/

 

Isolationsbolig

Isolationsbolig

Er du testet positiv for Corona-virus (COVID-19) og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem, så kan kommunen hjælpe med et ophold i en såkaldt isolationsfacilitet - en bolig uden for hjemmet.

Målgruppen er voksne, selvhjulpne borgere, der er konstateret smittet med COVID-19, og som bor med:

 • mange personer på et lille areal uden optimal rumadskillelse
 • én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af kognitiv funktionsnedsættelse, eller
 • én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

Du kan kontakte Gribskov Kommune på telefon 7249 6085, hvis du opfylder betingelserne og ønsker at blive visiteret til en isolationsfacilitet.

Børn og unge under 18 år, der er konstateret smittet med COVID-19 kan kun visiteres til ophold på isolationsbolig i følge med en voksen fra samme husstand.

Praktisk og vigtig information: Du skal dokumentere at du er i målgruppen for ordningen og vi skal derudover have dine kontaktoplysninger. Vi samarbejder om at løfte opgaven med andre kommuner og du skal derfor ved visitation til en isolationsbolig acceptere at dine oplysninger deles med en anden kommune. Når vi har fået de nødvendige oplysninger og dokumentation får du som udgangspunkt en afgørelse mundtlig. Du kan bede om at få afgørelsen skriftlig, men der er ikke klagemulighed på afgørelsen om visitation til en isolationsbolig.

Hold dig opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hold dig opdateret på coronasmitte.dk

Sociale tilbud

Besøgsrestriktioner på sociale tilbud

Sundhedsmyndighederne har gjort det muligt at lempe de indførte besøgsrestriktioner på de sociale botilbud

Smittetrykket er højt i øjeblikket. Derfor kan det på nogle tilbud være nødvendigt med skærpede restriktioner. Vi henviser til det enkelte sociale tilbud for yderligere oplysninger om de konkrete besøgsrestriktioner.

Som udgangspunkt kan hver beboer vælge 3 faste pårørende, som må komme på besøg i beboeren lejlighed. Der må dog kun være 2 på besøg af gangen. Der skal fortsat holdes afstand og bæres mundbind i borgers egen bolig. Det er fortsat muligt de fleste steder at benytte indendørs besøgsrum, hvor der også må komme 2 af de 3 faste pårørende af gangen.

Hvis der er tvivl om, hvem der er nærmeste pårørende, er det centerleder, der sammen med borgeren beslutter, hvem der kan være den nærmeste pårørende.

 Ledelsen skal have oplysning om hvem der er nærmeste pårørende.

Ved kritisk sygdom vil der være mulighed for at dispensere for de gældende restriktioner. Og dette sker gennem aftale med lederen.

Besøgsrestriktionerne gælder foreløbigt frem til den 15.01.2020

 

 

 

Plejecentre

Besøg på plejecentre under COVD 19

Styrelsen for Patientsikkerhed har indført besøgsrestriktioner på flere plejecentre, Det gælder Bakkebo, Trongården og Helsingegården.

 PÅBUD FRA STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED:

Der er den 11. januar 2021 indført besøgsforbud til Bakkebo. Der er desuden besøgsforbud på Trongården og på Helsingegården.

Besøgsforbud  er et påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed og betyder at det kun er én nærmeste pårørende, udvalgt af borgeren, som kan komme på besøg.

Det skal meldes til den enkelte afdeling hvem der er udpeget. Gældende for besøget er at det er i egen lejlighed, der kan ikke længere bookes tider på indendørs og udendørs besøgsstationer. Borgerne kan stadig vælge, at tage på besøg ud af huset. 

Læs mere om påbud på Helsingegården

Generelle besøgsrestriktioner på kommunens plejecentre:

Restriktionerne på plejecentre berører ikke beboernes ret til at komme på besøg ud af huset.

Besøgsrestriktioner 

Reglerne gælder indtil videre til den 15. januar 2021

Hver beboer  kan vælge  3 faste pårørende, som må komme på besøg i beboeren lejlighed. Der må dog kun være 2 på besøg af gangen. Der skal fortsat holdes afstand og bæres mundbind i borgers egen bolig. Det er fortsat muligt de fleste steder at benytte indendørs besøgsrum, hvor der også må komme 2 af de 3 faste pårørende af gangen.

Hvis der er tvivl om, hvem der er nærmeste pårørende, er det centerleder, der sammen med borgeren beslutter, hvem der kan være den nærmeste pårørende.

Kritisk syge og døende
Der er fortsat mulighed for at kritisk syge og døende kan få besøg af deres pårørende

Dagcentre
Visiterede borgere til dagcentre må fortsat komme på plejecenteret under forudsætning af at afstand og hygiejneforholdsregler overholdes i dagcenteret.

 Ved besøg:

 • Du skal have været rask uden tegn på feber, øget træthed, hovedpine, hoste, almen utilpashed, muskelsmerter mv i mindst 48 timer
 • Bekræft dit besøg til personalet, op til eller når du ankommer, så vi ved, hvem der kommer på besøg. Ved samme lejlighed kan vi udlevere mundbind. Dette kan forebygge smitte og lette sporingsarbejdet ved et eventuelt udbrud og forbereder borgeren og personalet på besøget.
 • Hvis der er i tvivl om hvordan besøget kan foregå opfordrer vi til at du aftaler med plejecenteret hvordan dette bedst kan foregå.
 • Vi opfordrer til, at besøg fortsat i stor stil foregår udendørs hvis muligt – her er smitterisikoen mindre for alle. Alternativt henstiller vi til, at besøget foregår i borgers bolig og ikke på indendørs fællesarealer.
 • Afstandskravene i boligen skal respekteres. Er I flere end 2-3 stykker, så ryk udenfor.
 • Benyt kun toilettet i boligen og gør rent efter dig
 • Alle pårørende skal bære mundbind under besøgene. Mundbind kan udleveres af plejecenteret
 • Der udføres håndhygiejne før, under og efter besøg
 • Der holdes afstand til borgere og personale
 • Undgå at røre ved flere ting end nødvendigt i boligen og plejecenteret.

Ved evt. smitteudbrud på plejecenteret forventes det, at pårørende, som har været inde på plejecenteret i forbindelse med udbruddet, lader sig teste ligesom medarbejderne. Der kan være tale om flere tests med ca. en uges mellemrum.

Ved smitteudbrud kan hele eller dele af plejecenteret få besøgsrestriktioner.

Kritisk syge vil altid kunne få besøg efter aftale.

Pårørende og medarbejdere opfordres til at bruge appen Smitte I Stop

Kommunale plejecentre: Læs mere på PlejeGribskovs hjemmeside

For selvtrænere, der plejer at benytte plejecentrenes faciliteter:

Udvalget for Ældre, social og sundhed har på Udvalgsmøde den 8. september besluttet at forlænge lukkeperioden for adgang til plejecentrenes træningsfaciliteter for selvtrænerne.

Dette betyder, at centrene ikke kan benyttes mere i 2020 og ind i foråret 2021. Udvalget vil i foråret 2021 tage stilling til Covid-19- situationen og vurdere, om der er mulighed for selvtræning igen på plejecentrene.

Det indbetalte kontingent vil blive tilbagebetalt. Alle borgere, der har betalt for selvtræningen i begyndelsen af året vil få information i e-boks om forlængelsen af lukningen.

Kommunen opfordrer borgerne til at søge andre muligheder for træning, eksempelvis:

- Foreningsfitness: https://www.dgi.dk/fitness/fitness 
- ”Gribskov går sammen” - find det på Facebook 
- eller fitness i det fri med inspiration fra Naturstyrelsen: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/naturfitness/

 

 

Dagtilbud og skoler

Alle skoleklasser er sendt hjem              

På grund af smitteudviklingen har regeringen besluttet at indføre en række nye COVID-19-tiltag. De nye tiltag træder i kraft mandag den 21. december 2020 og gælder foreløbigt frem til den 17. januar 2021.

For skoler, fritidsordning og klubber betyder det:

 • Elever i 0-10 klasse skal blive hjemme og skal modtage fjernundervisning.
 • Elever i 0.-4. kan møde frem til fysisk nødundervisning og – pasning, hvis det er nødvendigt for, at deres forældrene kan passe deres arbejde.
 • Børn og unge som modtager undervisning i vores specialklasser og modtagerklasse skal have undervisning på skolen og møder ind den 04 januar til almindelig tid.
 • Sårbare børn og unge er fra 4. januar 2021 fortsat undtaget fra hjemsendelse. De kan således møde frem i både skolen og SFO/klub.
 • Klubben tilbyder nødpasning. 

Mundbind i skole og dagtilbud

Gribskov Kommune anbefaler, at forældre bærer mundbind når de afleverer og henter børn. Desuden skal forældrenes tilstedeværelse i institution eller skolen begrænses mest muligt.

Medarbejdere i dagtilbud og skoler har ret til at anvende visir i arbejdstiden, såfremt pågældende ønsker dette. Det er dermed op til den enkelte medarbejder, om de vil bruge viser.

Reviderede retningslinjer for dagtilbud gældende fra 8. januar

Der er kommet reviderede retningslinjer for dagtilbud. I retningslinjerne understreges det at dagtilbud fortsat holdes åbne. Forældre der er hjemsendt og som ikke har mulighed for at varetage arbejde hjemmefra, opfordres dog til at holde deres børn hjemme i det omfang det er muligt. Der kan være tale om forældre i mange forskellige situationer, men der kunne eksempelvis være tale om grupper af frisører, tjenere, kokke og ansatte i butikker, der er lukkede. Derudover understreges det at organiseringen af aktiviteter skal tilrettelægges, så børnene er inddelt i mindre, faste grupper hvor det er muligt.

Ved hente-bringe situationer, samtaler med forældre og lign, skal afstandskravet på 2 meter så vidt muligt overholdes. Det anbefales kraftigt at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs og forældre opfordres til at bære mundbind eller visir ved aflevering/afhentning indendørs.

Rejser til udlandet

I forbindelse med rejser til udlandet henstiller Gribskov Kommune til, at Udenrigsministeriets rejsevejledning følges. 

Se rejsevejledningen her

Dagpenge ved hjemsendelse af børn

Forældre kan nu søge om dagpenge, hvis de skal passe deres børn under 14 år, der er sendt hjem efter at have været nær kontakt til eller flere personer, der er smittet med COVID-19, eller hvis barnet selv er smittet. Det gælder for børn, der er hjemsendt eller testet positiv i perioden fra den 29. september 2020 til og med den 31. december 2020. Læs mere her

 

Særligt fokus på børn i udsatte positioner

Langt de fleste børn og unge og deres familier håndterer de vilkår, der er under Coronaepidemien uden større problemer. Men for nogle giver nedlukningen og den ændrede hverdag særlige udfordringer. Gribskov Kommunes ledere og medarbejdere har i denne tid derfor ekstra fokus på trivslen blandt dem, som er i mere udsatte positioner.

Hvis du har brug for vejledning og rådgivning i forbindelse med dit barns trivsel, kan du altid kontakte lederen på dit barns skole eller dagtilbud. De vil enten vejlede dig eller henvise dig til andre ressourcepersoner efter behov.  

 

Legeaftaler og lignende

Vi opfordrer til, at man følger anbefalingerne om børns samvær med andre børn. Se mere her

Få hjælp fra frivillige hjælpe-netværk

Er du syg, ældre eller særligt sårbar over for Corona, så er der flere, der kan hjælpe.
Aktiv Gribskov har samlet en liste over lokale foreninger og organisationer, der tilbyder hjælp til indkøb og samtaler/tryghedsopkald under Coronakrisen. 

Har du brug for at få købt ind, hentet en pakke, hentet medicin eller andre praktiske gøremål, så kan du finde hjælp her: Aktiv Gribskov - Hjælpenetværk

Film til børn

Vask hænder for børn

 

Vask hænder Rap

  

Vask hænder sang (varer 1 minut)

Vejledning til ledere af private dagtilbud, privatskoler, efterskoler og kost-og friskoler

Vejledning til ledere af private dagtilbud, privatskoler, efterskoler og kost-og friskoler

 

Gribskov Kommunes sundhedspleje står til rådighed for rådgivning og sparring i forbindelse med lokale udbrud at Corona/Covid-19 virus. Det gælder også i weekenderne. Muligheden for vejledning gælder alle offentlige og private tilbud indenfor børne-og undervisningsministeriets område. Tilbuddet omfatter ikke privatpersoner.

Kontakt i hverdagene

I hverdagene er det områdets normale sundhedsplejerske, som kontaktes:

 

Ann-Sophie     

 7249 7153

Distrikt: Dronning Mølle, Esrum/Esbønderup. 

Helle

7249 7075

Distrikt: Ramløse, Helsinge N, 

Inge

7249 7067

Distrikt: Annisse 

Linette

7249 7076

Distrikt: Vejby og Tisvilde

Lisbeth

7249 7070

Distrikt: Græsted og Alme 

Lise

7249 7203

Distrikt: Gilleleje Vest 

Maria

7249 7073

Distrikt: Helsinge og Kagerup, 

Marianne

7249 7068

Distrikt: Helsinge Ø 

Rikke

7249 7071

Distrikt: Gilleleje Øst 

Trine

7249 7063

Distrikt: Blistrup, Smidstrup, Søborg og Munkerup

Kontakt i weekender
Teamleder Trine Brøndmark
Tlf.  72497066, eller på mail:  tbroe@gribskov.dk
Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via Digital Post på borger.dk.

 

 

Tandpleje

Tandplejen er fortsat åben og følger til enhver tid Sundhedsstyrelsens nyeste retningslinjer i forhold til Covid-19.

 

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen tilbyder vanlig sundhedspleje til småbørn i alderen 0-1 år, men under skærpede hygiejnemæssige regler.
Sundhedsplejen kan kontaktes telefonisk på tlf. 7249 7066

 

Læs mere om sundhedsplejen

Gode råd til gravide

Corona-hotline for etniske minoritetsborgere

Corona-hotline for etniske minoritetsborgere

Sundhedsstyrelsen og DRC Dansk Flygtningehjælp har åbnet en telefonisk hotline på 12 forskellige sprog, hvor etniske minoritetsborgere kan få korrekt og pålidelig information om COVID-19 på modersmål

Det vil være muligt at få råd og vejledning på følgende 12 sprog: Arabisk, somalisk, tigrinya, tyrkisk, urdu, bosnisk/serbokroatisk, engelsk, fransk, kumanji, farsi, polsk og rumænsk

Hotlinen tilgås via hjemmesiden www.coronadenmark.dk, hvorfra man også kan stille spørgsmål via en chatfunktion på de 12 sprog. Chatfunktionen vil besvare spørgsmål inden for hotlinens åbningstid og ellers indenfor 24 timer. Telefonnummeret til hotlinen er +45 41 45 30 56

Misbrugsbehandling

Læs mere om Rusmiddelcenter Gribskov

Gribskov Kommune gennemfører fortsat behandling for misbrug. Behandlingstilbud og muligheder er tilpasset sundhedsstyrelsens retningslinjer og der kan være tilbud, som ikke gennemføres i øjeblikket eller gennemføres på en anden måde. Er du i behandling eller ønsker at høre mere om misbrugsbehandling, kontakt:

Rusmiddelcenter Gribskov - Behandling og Rådgivning, Parkvænget 20D, 1. sal, 3200 Helsinge. tlf. 72 49 60 90, e-mail: misbrugsbehandling@gribskov.dk

Biblioteker

Bibliotekerne er lukket fra 9. december til foreløbigt 17. januar

Bibliotekerne er lukket fra den 9. december til foreløbigt 17. januar på grund af skærpede restriktioner.
Svømmehal

Svømmehallen er lukket fra den 9. december til foreløbigt 17. januar

 

Svømmehallen er lukket fra den 9. december til foreløbigt 17. januar på grund af skærpede restriktioner.
 

 

 

Affald og Genbrugsstationer

Indsamling af dagrenovation fortsætter som sædvanligt. 

 

Genbrugsstationerne er åbne 

Gribskovs to genbrugsstationer er åbne med almindelige åbningstider. Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at det er forsvarligt at holde genbrugsstationerne åbne med følgende vilkår:

 • Du skal medbringe handsker
 • Du skal vide, hvor du skal aflevere dine ting på pladsen
 • Du skal holde afstand, så der kun er en person ved en container ad gangen
 • Du skal medbringe egen skovl.
 • Du skal blive i din bil, til det er din tur.  

Læs vilkår og se trafikregulering ved genbrugsstationerne

Ingen kompost

På grund af situationen med coronavirus er det ikke muligt at afhente kompost på genbrugsstationerne.

Jobcenter

Regeringen har indført nye restriktioner, som gælder fra 9. december 2020. borgere skal kun møde op efter aftale. Kontakt jobcenteret på 7249 6000

Borgerservice

Regeringen har indført nye restriktioner, som gælder fra 9. december 2020. Det betyder, at borgerservice har lukket for personlige henvendelser, foreløbig frem til og med 17. januar 2021. Det er derfor ikke muligt at bestille tid i borgerservice. Du kan ringe til Callcenteret i telefontiden, 7249 6000.

Forebyg smitte

Vi skal passe ekstra på de svageste og ældste i vores samfund i en tid, hvor en del danskere kan være smittet med coronavirus.

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Begræns fysisk kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring
 • Ældre og kronisk syge - hold afstand og bed andre tage hensyn
 • Undgå forsamlinger, også privat.
 • Hvis du vil hjælpe, med f.eks. indkøb, så stil varerne uden for døren.
 • Skift besøg ud med telefon, videochats eller sociale medier.

 

Er du ældre eller kronisk syg?

Undgå større forsamlinger. Hold afstand - bed andre tage hensyn. Undgå fysisk kontakt - husk det er ok at sige nej til sociale sammenkomster. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit - og overvej handsker når du går ud.

Information på andre sprog/Information in foreign languages

Information på andre sprog/Information in foreign languages

Read about coronavirus in English

 

Udlændinge- og integrationsministeren er gået sammen med Boligministeren om en oplysningsindsats målrettet udlændinge, der ikke kan forstå myndighedernes retningslinjer om coronavirus/COVID-19. De centrale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet er derfor oversat til en lang række sprog. Du kan klikke dig ind på de forskellige sprog via dette link: Information

DRC Dansk Flygtningehjælp har iværksat en oplysningskampagne, støttet af Novo Nordisk Fonden, som skal sikre, at flygtninge og indvandrere får korrekt og nødvendig information om Covid-19. De har bl.a. oprettet en telefonisk hotline, der kan rådgive og besvare spørgsmål om Covid-19 på 25 sprog. Herudover har de oprettet en hjemmeside med myndighedernes vigtigste anbefalinger og centrale meddelelser oversat til udvalgte sprog, samt en chatfunktion, som målgruppen kan skrive til og få svar på spørgsmål - på deres eget sprog. Se siden her: Dansk Flygtningehjælps Coronaside