COVID-19 / Coronavirus

På denne side kan du finde information og vejledninger fra Gribskov Kommune om coronavirus.

Opdateret 28. maj 2020

 

Gribskov Kommune følger udviklingen af Coronavirus og myndighedernes anbefaling. 

Læs seneste nyt og myndighedernes anbefalinger på Coronasmitte.dk

 

Dagtilbud og skoler - Genåbning

Dagtilbud og skoler er genåbnet

 

Dagtilbud og skoler er genåbnet. Dagligdagen er alle steder indrettet efter sundhedsmyndighedernes aktuelle anvisninger.

Tidligere information til forældre om genåbning

Læs information til forældre om genåbning af dagtilbud

Læs information til forældre om genåbning af 0.- til 5. klasse

Information på andre sprog

 Læs vejledning til gradvis genåbning fra Sundhedsstyrelsen

 

 

Særligt fokus på børn i udsatte positioner

Langt de fleste børn og unge og deres familier håndterer de vilkår, der er under Coronaepidemien uden større problemer. Men for nogle giver nedlukningen og den ændrede hverdag særlige udfordringer. Gribskov Kommunes ledere og medarbejdere har i denne tid derfor ekstra fokus på trivslen blandt dem, som er i mere udsatte positioner. Læs mere her

Hvis du har brug for vejledning og rådgivning i forbindelse med dit barns trivsel, kan du altid kontakte lederen på dit barns skole eller dagtilbud. De vil enten vejlede dig eller henvise dig til andre ressourcepersoner efter behov.  

 

Legeaftaler og lignende

Vi opfordrer til, at man følger anbefalingerne om børns samvær med andre børn. Se mere her

Film til børn

Vask hænder for børn

 

Vask hænder Rap

  

Vask hænder sang (varer 1 minut)

Sociale tilbud

Besøg på sociale tilbud

Besøgsrestriktionerne (besøgsforbud) på sociale botilbud er lempet. Det betyder, at alle beboere på sociale tilbud kan få besøg af nogle af de nærmeste relationer.

Pårørende og beboerne kan mødes på de sociale tilbud på denne måde:

 • En beboer kan mødes med 1-2 faste pårørende eller nære relationer.
 • Besøg aftales på forhånd med tilbuddet på telefon eller mail. Hvis den pårørende har hoste, feber, symptomer fra luftvejene eller er det mindste forkølet, kan besøget ikke finde sted.
 • Besøget finder sted på en måde, så der tages udgangspunkt i sundhedsmyndighedernes retningslinjer; hvilket gælder afstand, afspritning, håndvask og god hygiejne. Inden besøget aftales med de besøgende, at de medbringer egen service og tager den med hjem efter besøget. I modsat fald stiller tilbuddet engangsservice til rådighed. Ingen besøg omfatter fællesarealer.
 • Besøg kan finde sted på udearealer eller i beboerens egen bolig, hvis beboeren har egen indgang fra udearealer. De besøgende har alene adgang til beboerens egen bolig og kan ikke benytte indendørs fællesarealer.
 • Nogle steder kan der være behov for, at personalet støtter op omkring besøget og derfor skal besøget på forhånd være aftalt, sådan at der kan være tilstrækkelig personalekapacitet på det ønskede tidspunkt.

Besøg på de enkelte sociale tilbud:

 • Gydehøj, Gribskov Bo og Støttecenter og Fabianhus har åbnet for besøg fra tirsdag 19. maj.
 • Vega botilbud har åbnet for besøg fra onsdag 20. maj.
 • De fleste beboere har indgang til egen bolig via egen terrasse, og kan derfor modtage besøg her.
 • Fabianhus opstiller en pavillon til udendørs besøg til brug for de borgere, der ikke har egen terrassedør.
Få hjælp fra frivillige hjælpe-netværk

Er du syg, ældre eller særligt sårbar over for Corona, så er der flere, der kan hjælpe.
Aktiv Gribskov har samlet en liste over lokale foreninger og organisationer, der tilbyder hjælp til indkøb og samtaler/tryghedsopkald under Coronakrisen. 

Har du brug for at få købt ind, hentet en pakke, hentet medicin eller andre praktiske gøremål, så kan du finde hjælp her: Aktiv Gribskov - Hjælpenetværk

Vi har brug for dig!

Det er meget vigtigt at sikre, at vi har nok personer, der kan varetage plejen af vores ældre og svage borgere. Hvis du har en sundhedsfaglig baggrund eller er studerende på en sundhedsfaglig uddannelse, kan du måske hjælpe det sundhedsfaglige personale. Det samme gælder, hvis du f.eks. er gået på pension fra et tidligere job i det sundhedsfaglige område.

 

Vi søger frivillige, som har lyst til at træde til, hvis det skulle blive nødvendigt at sætte et udvidet nødberedskab ind. Vi spørger allerede nu, fordi vi selvfølgelig vil tilbyde oplæring. Vi ønsker at være ude i så god tid som muligt i forhold til at sikre, at vi har ekstra hænder, som vi kan trække på, hvis vi bliver udfordret på vores kapacitet. Det kan vi blive, hvis mange smittes med Covid19 i vores kommune.

 

De faggrupper, som vi er særligt interesseret i, er:

 

 • Sygeplejersker
 • Social og sundhedsassistenter
 • Social og Sundhedshjælpere
 • Sygehjælpere
 • Plejehjemsassistenter
 • Hjemmehjælpere
 • Pædagoger
 • Pædagogiske assistenter
 • Ernæringsassistenter
 • Tidligere falckreddere
 • Fys – og ergo terapeuter
 • Klinik assistenter
 • Laboranter
 • Læge sekretærer
 • Farmakonomer
 • Serviceassistenter

 

Hvis du har kompetencer inden for en eller flere af disse, så hører vi meget gerne fra dig. Du henvender dig ved at skrive til: coronahjaelp@gribskov.dk . Når du skriver til os, skal du oplyse: Navn, alder, uddannelse, relevant erhvervserfaring og nuværende beskæftigelse (herunder evt. pensionist eller studerende). Skriv gerne, hvilket område, du særligt kan hjælpe indenfor.
Vi gør opmærksom på, at du vil modtage svar hurtigst muligt i forbindelse med, at vi aktiverer brugen af frivillige.
Sådan behandler vi dine data, når du skriver til os for at blive frivillig.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen tilbyder vanlig sundhedspleje til småbørn i alderen 0-1 år, men under skærpede hygiejnemæssige regler.
Sundhedsplejen kan kontaktes telefonisk på tlf. 7249 7066

 

Læs mere om sundhedsplejen

Gode råd til gravide

Misbrugsbehandling

Læs mere om Rusmiddelcenter Gribskov

Gribskov Kommune gennemfører fortsat behandling for misbrug. Behandlingstilbud og muligheder er tilpasset sundhedsstyrelsens retningslinjer og der kan være tilbud, som ikke gennemføres i øjeblikket eller gennemføres på en anden måde. Er du i behandling eller ønsker at høre mere om misbrugsbehandling, kontakt:

Rusmiddelcenter Gribskov - Behandling og Rådgivning, Parkvænget 20D, 1. sal, 3200 Helsinge. tlf. 72 49 60 90, e-mail: misbrugsbehandling@gribskov.dk

Plejecentre

Besøg på plejecentre

Pårørende og beboerne kan efter aftale mødes på plejecentres og midlertidige opholdspladsers udearealer under disse forudsætninger:

 

 • Ring og bestil til besøg på plejecenteret
 • Beboer på plejecenter kan mødes med 6 aftalte faste pårørende, hvoraf der max. må komme 3 af gangen.
 • Beboer på plejecenter kan mødes med pårørende på arealer fastlagt af det enkelte plejecenter. Det vil typisk være besøgsterrasser. Kontakt plejecenteret for at få mere at vide.
 • Besøg finder kun sted med forudgående aftale med plejepersonalet. Plejepersonalet skal spørge ind til, om den pårørende har symptomer på Covid-19. Hvis pårørende har hoste, feber, symptomer fra luftvejene eller er det mindste forkølet, kan besøget ikke finde sted.
 • Den pårørende skal bære mundbind under hele besøget (mindst type 1). Mundbind kan udleveres af plejecenteret, hvis den pårørende ikke selv har. Der skal sprittes hænder før og efter besøg. Der skal holdes 2 meters afstand.
 • De pårørende kan komme dagligt, hvis rammerne tillader det. Der skal være et ledigt sted til besøget og tilstrækkelig personalekapacitet på det ønskede tidspunkt. Det er lederen af plejecentret der afgør dette.
 • Hvis der er tvivl om, hvorvidt retningslinjerne kan overholdes, er det til enhver tid lederen af centerets beslutning, om et besøg kan gennemføres.

 

Da mange pårørende og beboere har et ønske om at se hinanden, kan der i perioder være et stort pres på plejecenterets personale.  Vi beder derfor om forståelse for, at et besøg ikke nødvendigvis kan foregå den ønskede dag, men at der kan gå nogle dage inden det er muligt at aflægge besøg. Det er vigtigt at rammerne er i orden for besøget, så vi forebygger smitte og personalet har mulighed for at understøtte borgeren.

Læs mere på PlejeGribskovs hjemmeside

Tilbud og virksomheder indenfor social- og sundhedsområdet

Har I spørgsmål om eller behov for værnemidler i forbindelse med coronavrius, kan I kontakte sygeplejefaglig leder i PlejeGribskov Lotte Gille på ldgil@gribskov.dk

Ansatte i Gribskov Kommune

En stor del af de ansatte i Gribskov kommune arbejder hjemmefra fra fredag 13. marts.

 

Hjemmeplejen, Sygeplejen, Plejecentre og Sociale tilbud 

Alle ansatte i hjemmeplejen, sygeplejen, plejecentre, sociale botilbud og særlige støttefunktioner m.v. skal fortsat møde på arbejde.

Er du i gang med en social- og sundhedsuddannelse?

og har du spørgsmål i relation til coronavirus?

Det er en uvant og ekstraordinær situation for alle og situationen ændrer sig dag for dag. Du kan finde svar på nogle af dine spørgsmål på denne side med spørgsmål og svar.

Biblioteker
Det er igen muligt at låne og aflevere bøger på Gribskov Biblioteker. Det bliver dog under lidt andre betingelser og KUN i den betjente åbningstid.

Du er velkommen til kortvarigt at tage ophold for at finde de materialer, du vil låne. Se mere på bibliotekernes hjemmeside, før du besøger biblioteket.
 
Affald og Genbrugsstationer

Indsamling af dagrenovation fortsætter som sædvanligt. 

 

Genbrugsstationerne er åbne 

Gribskovs to genbrugsstationer er åbne med almindelige åbningstider. Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at det er forsvarligt at holde genbrugsstationerne åbne med følgende vilkår:

 • Du skal medbringe handsker
 • Du skal vide, hvor du skal aflevere dine ting på pladsen
 • Du skal holde afstand, så der kun er en person ved en container ad gangen
 • Du skal medbringe egen skovl.
 • Du skal blive i din bil, til det er din tur.  

Læs vilkår og se trafikregulering ved genbrugsstationerne

Ingen kompost

På grund af situationen med coronavirus er det ikke muligt at afhente kompost på genbrugsstationerne.

Jobcenter

Jobcentret er lukket for personligt fremmøde. 
Det er stadig muligt at ringe til os på 7249 6000.

Borgerservice

Rådhuset er lukket for personligt fremmøde. For at begrænse risikoen for smitte med coronavirus, er det ikke muligt at få personlig betjening.

Det er stadig muligt at ringe til os på 7249 6000.

Forebyg smitte

Vi skal passe ekstra på de svageste og ældste i vores samfund i en tid, hvor en del danskere kan være smittet med coronavirus.

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Begræns fysisk kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring
 • Ældre og kronisk syge - hold afstand og bed andre tage hensyn
 • Undgå forsamlinger, også privat.
 • Hvis du vil hjælpe, med f.eks. indkøb, så stil varerne uden for døren.
 • Skift besøg ud med telefon, videochats eller sociale medier.

 

Er du ældre eller kronisk syg?

Undgå større forsamlinger. Hold afstand - bed andre tage hensyn. Undgå fysisk kontakt - husk det er ok at sige nej til sociale sammenkomster. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit - og overvej handsker når du går ud.

Information på andre sprog/Information in foreign languages (NY)

Information på andre sprog/Information in foreign languages

Udlændinge- og integrationsministeren er gået sammen med Boligministeren om en oplysningsindsats målrettet udlændinge, der ikke kan forstå myndighedernes retningslinjer om coronavirus/COVID-19.De centrale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet er derfor oversat til en lang række sprog. Du kan klikke dig ind på de forskellige sprog via dette link: Information

DRC Dansk Flygtningehjælp har iværksat en oplysningskampagne, støttet af Novo Nordisk Fonden, som skal sikre, at flygtninge og indvandrere får korrekt og nødvendig information om Covid-19. De har bl.a. oprettet en telefonisk hotline, der kan rådgive og besvare spørgsmål om Covid-19 på 25 sprog. Herudover har de oprettet en hjemmeside med myndighedernes vigtigste anbefalinger og centrale meddelelser oversat til udvalgte sprog, samt en chatfunktion, som målgruppen kan skrive til og få svar på spørgsmål - på deres eget sprog. Se siden her: Dansk Flygtningehjælps Coronaside