Corona-hotline for etniske minoritetsborgere

Sundhedsstyrelsen og DRC Dansk Flygtningehjælp har åbnet en telefonisk hotline på 12 forskellige sprog, hvor etniske minoritetsborgere kan få korrekt og pålidelig information om COVID-19 på modersmål

Det vil være muligt at få råd og vejledning på følgende 12 sprog: Arabisk, somalisk, tigrinya, tyrkisk, urdu, bosnisk/serbokroatisk, engelsk, fransk, kumanji, farsi, polsk og rumænsk

Hotlinen tilgås via hjemmesiden www.coronadenmark.dk, hvorfra man også kan stille spørgsmål via en chatfunktion på de 12 sprog. Chatfunktionen vil besvare spørgsmål inden for hotlinens åbningstid og ellers indenfor 24 timer. Telefonnummeret til hotlinen er +45 41 45 30 56