Nye restriktioner og brug af mundbind

I forbindelse med det stigende smittetal i oktober, har myndighederne indført nye restriktioner.

Brug af mundbind

Fra 29. oktober 2020 indføres krav om brug af mundbind eller visir flere steder end hidtil. Det gælder blandt andet Borgerservice, jobcentre, sundheds- og ældreområdet, kulturinstitutioner som bibliotekerne samt idræts- og foreningsfaciliteter. 

Hold øje med skiltningen når de besøger kommunale bygninger, hvor det vil fremgå hvis der skal bæres mundbind.

Kravet gælder kun de lokaler, som offentligheden har adgang til.

Der er ikke krav om at forældre bærer mundbind eller visir, når de afleverer eller henter børn i dagtilbud eller skole. Det bliver dog drøftet med myndighederne lige nu og forventes at blive et krav snarest. Medarbejderne på dagtilbud og skoleområdet kan anvende visir, når de selv ønsker det. 

Kravet om mundbind gælder heller ikke ved levering af ydelser i borgerens eget hjem.

Se plakat med kort gennemgang af restriktionerne her og print den eventuelt til eget brug.

 

Gratis mundbind 

Har du meget få penge, og derfor svært ved at betale for mundbind til brug i det omfang det nu kræves? Så kan du få udleveret mundbind på ét af følgende tre steder i kommunen. Enten på vores Jobcenter, i Gillelejehuset eller i Borgerservice.

Personer som kan få udleveret mundbind, kan f.eks. være personer på kontanthjælp, integrationsydelse, pensionister, socialt udsatte på herberger, krisecentre og tilsvarende tilbud. Sundhedsmyndighederne anbefaler ikke brug af mundbind til børn under 12 år.

 

På jobcenteret

Du kan kun hente gratis mundbind på Jobcenteret, hvis du er på kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse eller uddannelseshjælp.

Jobcenteret ligger på Bymosevej 4 i Helsinge. Her kan du få udleveret mundbind ved hovedindgangen disse dage:

Mandag = 9:00 – 11:00
Tirsdag = 10:00 – 11:30
Onsdag = 9:00 – 11:00
Torsdag = 10:00 – 11:30
Fredag = 9:00 – 11:00

Hvis du er bosiddende i Gilleleje, så kan du hente mundbind i Gillelejehuset, jf. nedenfor.

 

Gillelejehuset

Gillelejehuset ligger på Birkevang 214. Her kan du få udleveret mundbind ved hovedindgangen mellem klokken 9 og 11 alle hverdage fra tirsdag 25. august 2020.

 

I Borgerservice

Er du ikke blandt de fire grupper nævnt ovenfor, men har du alligevel svært ved at betale mundbind til brug i offentlig transport? Så kan du i stedet bestille tid på www.gribskov.dk og hente mundbind i Borgerservice på Rådhusvej 3 i Helsinge efter aftale. Det er ikke muligt at få udleveret mundbind uden aftale.

Bestil tid her

Telefontider