Besøgsrestriktioner på sociale tilbud

Sundhedsmyndighederne har gjort det muligt at lempe de indførte besøgsrestriktioner på de sociale botilbud

Smittetrykket er højt i øjeblikket. Derfor kan det på nogle tilbud være nødvendigt med skærpede restriktioner. Vi henviser til det enkelte sociale tilbud for yderligere oplysninger om de konkrete besøgsrestriktioner.

Som udgangspunkt kan hver beboer vælge 3 faste pårørende, som må komme på besøg i beboeren lejlighed. Der må dog kun være 2 på besøg af gangen. Der skal fortsat holdes afstand og bæres mundbind i borgers egen bolig. Det er fortsat muligt de fleste steder at benytte indendørs besøgsrum, hvor der også må komme 2 af de 3 faste pårørende af gangen.

Hvis der er tvivl om, hvem der er nærmeste pårørende, er det centerleder, der sammen med borgeren beslutter, hvem der kan være den nærmeste pårørende.

 Ledelsen skal have oplysning om hvem der er nærmeste pårørende.

Ved kritisk sygdom vil der være mulighed for at dispensere for de gældende restriktioner. Og dette sker gennem aftale med lederen.

Besøgsrestriktionerne gælder foreløbigt frem til den 15.01.2020