Besøg på sociale tilbud

Besøgsrestriktionerne (besøgsforbud) på sociale botilbud er ophævet pr. 24/6-20

Det betyder, at besøg næsten kan foregå som før corona.
Vi skal stadig huske at holde afstand og holde god håndhygiejne, før, under og efter besøg.

Vi henstiller dog til, at besøg foregår udendørs, når vejret tillader det.

Hvis der opstår et lokalt udbrud af Covid-19 – virus på et botilbud, vil der midlertidigt være besøgsrestriktioner igen, så smitten ikke spreder sig til besøgende og det øvrige samfund. Du kan få mere information om dette hos det enkelte botilbud, i tilfælde af udbrud.

Hvis du vil vide mere, kan du læse et orienteringsbrev fra Social og ældreministeriet.