Træning og aktivitet fortsætter

Træning gennemføres fortsat

Vi gør alt hvad vi kan for at overholde myndighedernes anbefalinger i forhold til at hindre smittespredning.  Blandt andet foregår holdaktiviteter på mindre hold, så der er den fornødne afstand mellem deltagerne, og alle vil ved ankomst blive adspurgt om eventuelle symptomer på smitte inden indgang.

Alle  trænings-redskaberne bliver rengjort  grundigt hver gang, de har været brugt. Kontaktpunkter bliver rengjort flere gange dagligt.

Når du kommer til træning, så husk at overholde myndighedernes retningslinjer for håndhygiejne og afstand. Du skal bære mundbind ved ankomst, men ikke under selve træningen.

Selvtræningsordningen:
Udvalget for Ældre, social og sundhed har på Udvalgsmøde den 8. september besluttet at forlænge lukkeperioden for adgang til plejecentrenes træningsfaciliteter for selvtrænerne.

Dette betyder, at centrene ikke kan benyttes mere i 2020 og ind i foråret 2021.

Udvalget vil i foråret 2021 tage stilling til Covid-19- situationen og vurdere, om der er mulighed for selvtræning igen på plejecentrene.

Det indbetalte kontingent vil blive tilbagebetalt.

Alle borgere, der har betalt for selvtræningen i begyndelsen af året vil få information i e-boks om forlængelsen af lukningen.

Kommunen opfordrer borgerne til at søge andre muligheder for træning, eksempelvis:

- foreningsfitness https://www.dgi.dk/fitness/fitness ,
- ”Gribskov går sammen” - find det på Facebook
- eller fitness i det fri med inspiration fra Naturstyrelsen: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/naturfitness/