Alkohol

Et langvarigt alkoholmisbrug påvirker mange af kroppens vigtige funktioner.
Din hverdag kan være præget af smerter og ubehag og det er derfor vigtigt, at blive undersøgt og behandlet for eventuelle følgesygdomme.

Alkoholmisbrug – et svært emne at tale om

Til en sundhedssamtale kan du sammen med den sundhedsfaglige berøre én eller flere emner som:

  • Alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser af alkoholmisbrug (leverskade, diabetes, nerveskader, demens m.fl.)
  • Abstinenssymptomer (hjertebanken, hurtig puls, sveden, uro, rysten på hænderne, kramper og hallucinationer)
  • Muligheder for alkoholbehandling (samtale/ gruppeforløb samt medicinsk behandling)
  • Afrusning (ambulant, via abstinensteamet og ved indlæggelse)
  • Vitamintilskud
  • Kostvaner

Hvis du sammen med den sundhedsfaglige medarbejder finder det hensigtsmæssigt, at få en tid hos Misbrugsbehandlingens læge omkring et eller flere af ovenstående emner, kan du ved sundhedssamtalen bede om en tid til dette.